József, az álomfejtés mestere

SZOMBAT DÉLUTÁN

e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 37; 38; 39; 40:1–41:36;

Máté 20:26-27; Apostolok cselekedetei 7:9

„Ezt mondták egymásnak: Nézzétek, ott jön az álomlátó” (1Móz 37:19, RÚF)!

Mózes első könyvének utolsó szakasza József történetéről szól, attól kezdve, hogy Kánaánban az első álmát látta (1Móz 37:1-11) Egyiptomban bekövetkezett haláláig (1Móz 50:26). József valójában az összes többi pátriárkánál hosszabb részt foglal el Mózes első könyvében. Ő csak az egyike Jákób fiainak, de Mózes első könyve nagy pátriárkaként mutatja be, hasonlóan Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákóbhoz.

Amint majd látni fogjuk, József élete két fontos teológiai igazságot állít előtérbe: először is, Isten teljesíti az ígéreteit, másodszor pedig képes a rosszat jóra fordítani.

E heti tanulmányunkban József életének korai szakaszára összpontosítunk. Ő Jákób kedvenc fia, akit a ba’al hahalomot, az „álomlátó” (1Móz 37:19) gúnynévvel illetnek, ami szó szerint azt jelenti, hogy „az álmok mestere”. Ez arra utal, hogy értett az álmokhoz. Igen jól illik rá ez a cím, hiszen nemcsak kapott prófétai álmokat, amelyeket megértett és magyarázott is, hanem azok be is teljesedtek az életében.

Ezekben a fejezetekben majd ismét azt látjuk, hogy Isten gondviselése biztos, még az emberi szív gonoszsága, kegyetlensége ellenére is.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 2. negyedév

Mózes első könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: