A TESTVÉREK TALÁLKOZÁSA

Jákób elindul Peniéltől (Isten arca), az Istennel szerzett tapasztalata helyéről (lásd 1Móz 32:30), hogy találkozzon a testvérével. Húszévnyi távollét után Jákób látja, hogy bátyja négyszáz emberrel közeleg (1Móz 33:1). Aggódik, ezért felkészíti magát és a családját arra, hogy bármi megtörténhet.

Olvassuk el 1Mózes 33. fejezetét! Mi a kapcsolat aközött, hogy Jákób látja Isten arcát Peniélnél, majd látja a testvére arcát is? Mire utal ez a kapcsolat az Istennel és a „testvéreinkkel” (bárkivel) való viszonyunkat illetően?

Jákób hétszer meghajol a bátyja előtt (1Móz 33:3), akit többször is úgy szólít, hogy „az én uram” (1Móz 33:8, 13, 15), önmagáról pedig ezt mondja: „a te szolgád” (1Móz 33:5; vö. 32:4, 18, 20). Fontos, hogy Jákób hétszeres meghajlásában apja hét áldása visszhangzik (1Móz 27:27-29). Továbbá, amikor meghajol, konkrétan az ellentétét mutatja annak, amivel apja megáldotta: „Népek szolgáljanak neked” (1Móz 27:29, ÚRK).

Mintha az lenne Jákób szándéka, hogy visszaadjon testvérének mindent, amivel tartozik, visszaadja neki a tőle ellopott áldást (lásd 1Móz 33:11). Amikor Ézsau meglátta öccsét, annak ellenére, amitől Jákób tartott, odaszaladt hozzá, és ahelyett, hogy megölte volna, „megcsókolta, és sírtak” (1Móz 33:4, ÚRK). „…a te arcodra úgy nézek, mintha Isten arcát látnám” (1Móz 33:10, ÚRK) – mondta később Jákób Ézsaunak, és különös szavainak az volt az oka, hogy megértette: Ézsau megbocsátott neki. 1Móz 33:10 versében a héber rácáh (gyönyörködik, örömét leli) szó az Istennek „tetsző” vagy általa „elfogadott” áldozatra vonatkozó teológiai kifejezés, ami ennélfogva az isteni bűnbocsánatot is jelenti (3Móz 22:27; Ám 5:22).

Jákób tapasztalta Isten megbocsátását Peniélnél, ahol Isten arcát látta, és ez a tapasztalata most megismétlődött, mivel a bátyja is megbocsátott neki. Erre is úgy utalt, mintha Isten arcát látta volna. Jákób megélte a második peniéli tapasztalatát, amire az első készítette fel. Megbocsátott neki Isten és megbocsátott a fivére is. Ekkor bizonyára minden eddiginél jobban megértette, hogy mit jelent a kegyelem.

Mit tanultunk már meg a kegyelemről abból, hogy mások (nem csak az Úr) megbocsátottak nekünk?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: