AKI ISTENNEL KÜZDÖTT

Lábántól való távozása után nem sokkal Jákób újabb tapasztalatot szerez Istennel. Meghallja, hogy közeleg a bátyja, Ézsau, és „négyszáz férfi van vele” (1Móz 32:6). Jákób buzgón imádkozik az Úrhoz, noha tudja: „Méltatlan vagyok mindarra a hűségre és szeretetre, amiben szolgádat részesítetted” (1Móz 32:11, RÚF, Károliban 10. vers). Valóban jobban megértette a kegyelem lényegét.

Hogyan felelt neki az Úr?

Olvassuk el 1Móz 32:22-31 és Hós 12:3-4 verseit! Mi a lelki jelentősége ennek a lenyűgöző történetnek?

Érthető Jákób kétségbeesése a várható események miatt és azután, hogy minden tőle telhetőt megtett a családja védelme érdekében. Letáborozik éjszakára, majd egyszer csak megtámadja „egy férfiú” (1Móz 32:24). A héberben ennek a szónak lehet olyan másodlagos jelentéstartalma, ami Isten jelenlétét sejteti (lásd Ézs 53:3). Dániel a mennyei papra, Mihályra vonatkoztatva használta ezt a kifejezést (Dán 10:5), Józsué pedig ezzel mutatta be azt, aki „az Úr seregének fejedelme” (Józs 5:13-15), vagyis maga az Úr, JHVH.

Tusakodás közben Jákób előtt bizonyára nyilvánvalóvá vált, hogy magával Istennel küzd, amint a szavaiból is kitűnik: „Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet” (1Móz 32:26). Tiszta erejéből Istenbe kapaszkodott, semmiképpen nem akarta elengedni, ami mutatja, mennyire vágyott a megbocsátásra és arra, hogy helyreálljon a viszonya Istennel.

„Ekkor világosan Jákób elé tárult, hogy mi volt az a hiba, ami bűnéhez, az elsőszülöttségi jog csalás általi megszerzéséhez vezetett. Nem bízott Isten ígéreteiben, hanem a saját erőfeszítéseivel akarta elérni azt, amit Isten a maga idejében és módján valósított volna meg” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 158. o.).

Megváltoztatott neve lett a bizonyítéka annak, hogy bocsánatot nyert. Régi neve a bűnére emlékeztette, az új pedig a győzelmére. „Nem Jákóbnak [csalónak] hívnak ezután – mondta az Angyal –, hanem Izráelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél” (1Móz 32:28, ÚRK).

Milyen tapasztalatod volt már az Istennel való küzdéssel? Mit jelent ez? Miért szükséges alkalmanként ilyen tapasztalatot szerezni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: