TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Isten nem az érdemei miatt, hanem kegyelemből választotta ki Jákóbot, ő azonban keményen dolgozott, hogy megpróbálja kiérdemelni a kegyelmet, ami önmagában ellentmondás. Ha megérdemelte volna, nem lenne kegyelem, hanem cselekedet (lásd Róm 4:1-5), ami az evangéliummal ellentétes. Jákób csak később kezdte megérteni Isten kegyelmének jelentőségét és az Istenben való bizalom lényegét, azt, hogy mit jelent hitből élni, teljesen az Úrra hagyatkozni. Az ambiciózus ember számára fontos tanulsággal szolgál Jákób története: ne törekedj arra, hogy mások kárán juss előre!

„Jákób azt gondolta, hogy csalással megszerezheti az elsőszülöttségi jogot, de csalódott. Majd azt hitte, hogy elveszített mindent, Istennel való kapcsolatát, az otthonát, mindenét, elkeseredett menekült lett belőle. Viszont mit tett Isten? Reménytelen állapotában rátekintett, látta elkeseredését és talált benne valamit, ami majd dicsőséget hoz neki. Látva Jákób állapotát, bemutatta neki a Jézus Krisztust jelképező titokzatos létrát. Ez az ember elveszített minden kapcsolatot Istennel, aki mégis rátekint és beleegyezik, hogy Krisztus áthidalja a bűn okozta szakadékot. Mondhatnánk mi is, hogy vágyódom a menny után, de hogyan érhetném el? Nem látok rá módot. Ezt gondolta Jákób, Isten tehát megmutatta neki a létrát, ami a földet összeköti a mennyel, Jézus Krisztussal. Fel lehet rá kapaszkodni, mert a földön áll, a teteje pedig egészen az égig ér” (Ellen G. White magyarázata, The SDA Bible Commentary. 1. köt. 1095. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Figyeljük meg a szent történelem néhány beszámolójában ezeknek az embereknek a jellemét: Izsák, Rebeka, Jákób, Ézsau, Lábán, Ráhel és Lea! Gondoljunk a velük kapcsolatos sok hazugságra, csalásra! Mire következtethetünk ebből általában az emberi természettel és Isten kegyelmével kapcsolatban?

2) Jákób történetét olvasva milyen bizonyítékát látjuk annak, hogy idővel érettebbé vált a jelleme, fejlődött?

3) Hogyan fenyegethet bennünket is az a veszély, hogy úgy viselkedünk, mint ahogyan Ézsau viszonyult az elsőszülöttségi joghoz? Vagyis mit tehetünk, hogy mindig tudjuk szeretni és értékelni az Istentől kapott világosságot?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: