JÁKÓB ÉS ÉZSAU

1Móz 25:21-34 alapján hasonlítsuk össze Jákób és Ézsau személyiségét! Mely tulajdonságai miatt volt Jákób eleve méltó Izsák áldására?

Amint tudjuk, Jákób és Ézsau már az anyjuk méhében is különbözött és küzdöttek is egymással. Ézsauról azt olvassuk, hogy kemény ember volt, vadász, aki a mezőket járta, Jákób pedig „szelídnek” mutatkozott, a sátorban ült és gondolkodott. A héber tám szónak itt az a fordítása, hogy „szelíd”, de ugyanezt a kifejezést olvassuk Jóbra és Nóéra vonatkozóan is. Jób esetében a fordítása „feddhetetlen” (Jób 1:8), Nóéval kapcsolatban pedig „tökéletes” (1Móz 6:9).

Életük további szakaszában egyre jobban megnyilvánult a két testvér jellembeli különbözősége (1Móz 27:1–28:5). Egyszer, amikor Ézsau fáradtan és éhesen tért haza, Jákób lencsét főzött neki. Ézsau számára az étel azonnali, látható, fizikai élvezete – „most azonnal” (1Móz 25:31, ÚRK) – fontosabb volt, mint az elsőszülöttségi joghoz kapcsolódó jövőbeli áldás (vö. Zsid 12:16-17). „Az Ábrahámnak tett és fiának megerősített ígéretek álltak Izsák és Rebeka vágyainak és reményeinek középpontjában. Ézsau és Jákób jól ismerte ezeket az ígéreteket. Arra tanították őket, hogy az elsőszülöttségi jogot nagyon fontos dolognak tartsák, mert az nemcsak világi javak öröklését foglalta magában, hanem kiemelkedő lelki értékeket is. Az elsőszülöttségi jog birtokosa volt a család papja és tőle származott a világ Megváltója” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 141-142. o.).

Bátyjával ellentétben Jákóbnak a jövőbeli lelki áldás jelentősége számított igazán. Később anyja ösztönzésére (lásd 1Mózes 27. fejezet) kifejezetten és szándékosan megtéveszti az apját, sőt a csalás érdekében még „az Úr, a te Istened” (1Móz 27:20) nevet is kimondja. Ilyen szörnyű becsapással akarta megszerezni azt, amit jónak tartott.

Tragikusak lettek a következmények, a már addig is diszfunkcionális család életében a helytelen működés újabb rétegeit képezték.

Jákób valami jó, értékes, csodálatra méltó dolog után vágyakozott (különösen a bátyja hozzáállásához képest), csakhogy csaláshoz, hazugsághoz folyamodott annak megszerzése érdekében. Hogyan kerülhetjük el, hogy mi is hasonló csapdába essünk: valami rosszat tegyünk azért, hogy „jó” történjen?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: