TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A törvény és a szövetségek” c. fejezetből 329-333. o.

Bátorítson bennünket az, amilyen kitartóan és rendületlenül könyörgött Istennek Ábrahám Sodoma lakóiért (1Móz 18:22-33), hogy mi is imádkozzunk a gonoszokért, még akkor is, ha reménytelenül bűnösnek tűnnek! Isten figyelmesen válaszolt Ábrahám kérlelésére, hajlandó lett volna megbocsátani, ha akad a városban tíz igaz ember, ami Gerhard Hasel szerint „forradalmi” gondolat. „Valami új jelenik meg a régi kollektív elgondolás helyett, ami szerint egy vétkes közösség ártatlan tagja is büntetés alá kerül. Megtartó funkciója lehet az igaz emberek maradékának a közösség egészére nézve… Az igaz maradék kedvéért JHVH az igazságossága (cedaqah) miatt megbocsátott volna a gonosz városnak. Ezt a gondolatot még inkább kiszélesíti JHVH Szolgájának prófétai kijelentése, aki „sokak” megváltását munkálja” (Gerhard F. Hasel: The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea from Genesis to Isaiah. Berrien Springs, MI, 1980, Andrews University Press, 150-151. o.). „Körülöttünk emberek rohannak a reménytelen és félelmetes pusztulásba, mint egykor Sodomában. Mindennap lezárul valakinek a kegyelmi ideje. Minden órában vannak, akik átlépik a kegyelem határát. Ki inti és kérleli a bűnöst, hogy hárítsa el ezt a félelmetes végzetet? Hol vannak azok a kezek, amelyek kinyúlnak érte, hogy visszatartsák a haláltól? Hol vannak azok, akik alázatosan és rendületlenül hittel könyörögnek értük Istenhez? Ábrahám lelkülete Krisztus lelkülete volt. Isten Fia a nagy Közbenjáró, aki közbenjár a bűnös érdekében. Ő, aki lefizette a bűnös megváltásának árát, tudja, milyen értékes az emberi élet” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 108. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A Biblia csak a szivárványt és a körülmetélést nevezi „a szövetség jelének”. A két szövetség között melyek a hasonlóságok? Milyen különbségek vannak közöttük?

2) Isten elhívta Ábrahámot, akit az Újszövetség többször is a hit általi élet példájaként említ, időnként mégis botladozott. Mit kell megtanulnunk és mit nem szabad megtanulnunk a példájából?

3) Vannak, akik tiltakoznak a gondolat ellen, hogy Isten megbünteti azokat, akik elvesznek. Arra hivatkoznak, hogy ez ellentétben állna az isteni szeretettel. Hogyan felelhetünk erre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 2. negyedév

Mózes első könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: