TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Ábrahám Kánaánban” c. fejezet, 100-112. o.

„Krisztus egyházának áldásnak kell lennie, tagjai nyerjenek áldást, miközben másoknak áldást jelentenek. Istennek nem csupán az volt a célja az egész világból egy nép kiválasztásával, hogy a saját gyermekeivé fogadja őket, hanem hogy rajtuk keresztül az isteni világosság előnyeit árassza a világra. Amikor az Úr kiválasztotta Ábrahámot, az nem egyszerűen azért történt, hogy különleges barátja legyen, hanem hogy közvetítse azokat az értékes, rendkívüli kiváltságokat, amelyeket a népeknek kívánt adni. Környezete erkölcsi sötétségében világosságként kellett élnie.

Amikor Isten a világosság és igazság áldásait adja gyermekeinek, nemcsak azt akarja, hogy ők nyerjék el az örök élet ajándékát, hanem hogy a környezetük is megvilágosodjon lelkileg… »Ti vagytok a föld sója« (Mt 5:13, ÚRK). Amikor Isten sóvá teszi a gyermekeit, az nem csupán az ő megtartásukért van, hanem hogy mások megtartásának eszközei legyenek…

Vajon Isten házának élő köveként ragyogsz?… Addig nincs meg bennünk az őszinte hit, amíg az nem gyakorol hatást minden üzleti ügyünkre. Az istenfélelmet a gyakorlatban kell beleszőnünk az életünk minden munkájába. A szívünkben Krisztus átformáló kegyelmére van szükségünk. Sokkal kevesebb kell az énünkből és több Jézusból” (Ellen G. White: Reflecting Christ. 205. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mit jelent áldottnak lenni, tekintettel Ábrahám áldására: „megáldalak… és áldás leszel” (1Móz 12:2, ÚRK)? Hogyan lehetünk mi is – akik szintén Ábrahám Istenét szolgáljuk – áldássá mások számára?

2) Mi volt a baj azzal, hogy Ábrahám félig mondott igazat a testvéréről/feleségéről? Mi rosszabb, ha az ember egyértelműen hazudik, vagy ha valamennyi igazságot is vegyít a szavaiba, ami gyakorlatilag szintén hazugság?

3) Olvassuk el újból 1Móz 14:21-23 szakaszát, ahol Ábrám Sodoma királyának ajánlatára válaszolt! Miért mondta ezt? Milyen fontos tanulsága van ennek a történetnek? Vajon, ha úgy dönt, hogy elfogadja, amit a király felkínált neki, Isten nem tekintette volna igaznak?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: