MELKISÉDEKNEK FIZETETT TIZED

Olvassuk el 1Móz 14:18-24 és Zsid 7:1-10 szakaszát! Ki volt Melkisédek? Miért fizetett tizedet Ábrám a papnak, aki mintha a semmiből tűnt volna elő?

A titokzatos Melkisédek hirtelen megjelenése nem elképzelhetetlen. A kánaáni királyok köszönetet mondtak Ábrahámnak, ő pedig a tizedfizetéssel kifejezte háláját a papnak.

Melkisédek Sálem (békesség) városából való, aminek a neve jó üzenetet hordoz a háború kavarodása után. Melkisédek nevének része a cedek (igazság), szemben Sodoma királyának, Bera (rosszban), illetve a Gomorabeli király, Birsa (gonoszságban) neveivel, amelyek valószínűleg ragadványnevek lehettek, amiatt, amit az uralkodók képviseltek (1Móz 14:2).

Melkisédek azután jelenik meg, hogy nyugvópontra került a többi kánaáni király által kiváltott erőszakos, válságos helyzet. Ebben a bibliai szakaszban szerepel először a „pap” szó (1Móz 14:18). Melkisédek a papja a „Magasságos Istennek” (1Móz 14:18), akit Ábrahám is a saját Istenének mond (1Móz 14:22). Ez világos utalás arra, hogy Ábrahám annak az Istennek a papját látta benne, akit ő is szolgált. Melkisédeket azonban nem azonosíthatjuk Krisztussal, kortársai között Isten képviselője volt (lásd Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary. 1. köt. 1092-1093. o.).

Melkisédek valóban papként járt el: „kenyeret és bort” vitt – ez utóbbi kifejezés gyakran frissen préselt szőlőlevet jelentett (5Móz 7:13; 2Krón 31:5), ami a tizedfizetés összefüggésében is szerepel (5Móz 14:23). Melkisédek megáldotta Ábrámot (1Móz 14:19).

„És Ábrahám tizedet adott neki mindenből” (1Móz 14:20, ÚRK), a magasságos Isten, az ég és a föld Teremtője iránti hálából. Ez a cím a teremtési történet bevezetésére utal (1Móz 1:1), amelyben az ég és a föld a teljességet jelenti. Tehát ezt az isteni címet a mindent birtokló Teremtő iránti hála kifejezéseként érthetjük (Zsid 7:2-6; vö. 1Móz 28:22). Paradox módon a tizedet a hívő nem Istennek vitt ajándéknak tekinti, hanem tőle jövő ajándéknak, hiszen eleve mindent tőle kapunk.

Miért számít a tizedfizetés a hit komoly mutatójának, ugyanakkor hiterősítő tettnek is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: