Özönvíz

SZOMBAT DÉLUTÁN

e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:13–7:10; 7; 8; 9:1-17;

Zsoltár 106:4; Róma 6:1-6; 2Péter 2:5-9

„Ahogyan Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetelekor is” (Mt 24:37, ÚRK).

„…látta az ÚR, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz” (1Móz 6:5, ÚRK). A „látta” ige visszavezeti az olvasót a teremtési történethez. Most azonban mit lát Isten ahelyett, hogy minden tób, azaz „jó” volna? Azt, hogy ra’, vagyis gonosz (1Móz 6:5). Úgy tűnt, hogy megbánta a világ teremtését, ami ekkorra megtelt gonoszsággal (1Móz 6:6-7).

Isten megbánása azonban a szabadítás elemeit is tartalmazza. A héber náham (megbán, sajnál, búsul) szó visszhangzik a Nóé (Nóah) névben is, ami azt jelenti, hogy „vigasztalás”. Két oldala is van tehát annak, ahogyan Isten a gonoszságra reagál. Egyrészt fenyegető igazságtétellel, ami némelyek pusztulásához vezet, másrészt vigasztalással és a kegyelem ígéreteivel is, amelyek mások üdvösségét eredményezik.

Ez a „kettős hang” hallatszott már Kain és Ábel/Sét esetében is, majd megismétlődött Sét (Isten fiai) és Kain (az emberek fiai) vonala közötti ellentétben. Azután pedig újból ezt halljuk, amikor Isten különválasztja Nóét az emberiség többi részétől.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: