A BŰNTETT

1Móz 4:3-8 szakasza szerint milyen folyamat vezetett oda, hogy Kain meggyilkolta a testvérét? Lásd még 1Jn 3:12!

Kain reakciója kettős: „Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét” (1Móz 4:5, ÚRK). Úgy tűnik, hogy a haragja Istenre és Ábelre irányult. Azért haragudott Istenre, mert önmagát igazságtalanság áldozatának vélte, Ábelre pedig irigységből haragudott. Miért irigykedett? Csak az áldozat miatt? Biztosan több történt a színfalak mögött, mint amit ez a néhány szöveg elárul. Mindenesetre Kaint nyomasztotta, hogy Isten nem fogadta el az áldozatát. 1Móz 4:6 versében Isten két kérdése arra a két dologra vonatkozott, ami Kainban megnyilvánult. Figyeljük meg, hogy nem vádolta Kaint. Mint Ádám esetében, itt is kérdést tett fel, nem mintha nem tudta volna a választ, hanem azt akarta, hogy Kain magába nézzen és megértse lelkiállapota okát. Az Úr, mint mindig, ekkor is meg akarta menteni az elbukott embert, annak ellenére, hogy ő nyilvánvalóan elfordult tőle. A kérdések után pedig tanácsot adott Kainnak.

Először arra biztatta, hogy cselekedjen „jól”, helyesen viselkedjen. Ezzel megtérésre szólította, arra, hogy változtasson a hozzáállásán. (Egy angol fordítás szerint) Isten megígérte neki, hogy „elfogadja”, bocsánatot nyer – (Károli: „emelt fővel járhatsz”). Bizonyos értelemben ezzel azt mondta neki, hogy elfogadhatja, de nem Kain, csak az Ő feltételei szerint.

Azonban „ha… nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta” (1Móz 4:7). Isten tanácsa rámutatott a bűn gyökerére, ami magában Kainban volt. Igyekezett arra az útra vezetni, amelyen járnia kellett volna. Isten tanácsának második szava arra vonatkozik, hogyan viszonyuljon Kain a bűnhöz, ami az ajtó előtt leselkedik, „és reád van vágyódása”. Isten azt javasolta neki, hogy gyakoroljon önuralmat: „uralkodjál rajta”. Ugyanezt az elvet visszhangozza Jakab, amikor arról beszél, hogy „mindenki saját kívánságától vonva és csalogatva esik kísértésbe” (Jak 1:14, RÚF). Az evangélium nemcsak a bűnbocsánat, hanem a bűn feletti győzelem ígéretét is felkínálja (lásd 1Kor 10:13). Végeredményben Kain senkit nem vádolhatott a bűnéért, csak önmagát. Nem így van általában mindannyiunkkal?

Mire tanít ez a szomorú történet a szabad akarattal és azzal kapcsolatban, hogy Isten nem kényszerít engedelmességre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: