TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Mivel a természet könyve és a kinyilatkoztatás könyve ugyanannak a mesteri elmének pecsétjét viseli magán, így csak egymással összhangban szólhatnak. Különböző módszerekkel és különböző nyelveken, de ugyanarról a magasztos igazságról tesznek bizonyságot. A tudomány mindig új csodákat fedez fel, azonban kutatással semmi olyat sem tárnak fel, ami helyesen értelmezve ellenkezne az isteni kinyilatkoztatással. A természet könyve és az írott Ige fényt árasztanak egymásra. Megismertetnek bennünket Istennel azáltal, hogy feltárják előttünk törvényeit, amelyek által munkálkodik. Ha a természetből megfigyelt tényekből téves következtetéseket vonnak le az emberek, akkor azt vélik, hogy a természet és a kinyilatkoztatás között ellentét feszül, és az összhang helyreállítására irányuló erőfeszítéseikben olyan bibliamagyarázatokat fogadnak el, amelyek aláássák és rombolják Isten Igéjének erejét. Sokan azt gondolták, hogy a geológia ellentmond a teremtés mózesi, szó szerinti magyarázatának. Azt állítják, hogy a földnek a káoszból való kialakulásához sok millió évre volt szükség, ezért azzal a céllal, hogy a Bibliát hozzáalakítsák ehhez a vélt tudományos kijelentéshez, a teremtés napjait rendkívül hosszú, meghatározatlan időszakoknak, korszakoknak fogadják el, amelyek szerintük évezredeknek vagy évmillióknak felelnek meg.

Az ilyen végkövetkeztetés teljesen alap nélküli. A Biblia minden tanítása összhangban áll önmagával és a természet tanításával” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 126-127. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Miért gyengítené a hitünket, ha azt gondolnánk, hogy az eredetünkről szóló történetek csupán legendák volnának, mítoszok, amelyekben lelki tanulságok rejlenek, de történelmi valóság nélkül? Mi utal a bibliai szövegekben arra, hogy Mózes tudta: ezek az események valóságosak, mint ahogyan Mózes első könyvének többi történése is az? Mit mondott Jézus e történetek történelmi igazságáról?

2) Mire tanít Mózes első könyve a föld feletti sáfárság fontosságáról? Hogyan lehetünk bolygónk jó sáfárai anélkül, hogy a Teremtő helyett a teremtett világ imádásának csapdájába esnénk, ami nagyon is veszélyes kísértés (lásd Róm 1:25)?

3) A bűn több évezredes pusztítása dacára hogyan mutatkozik meg még most is a teremtett világ eredeti csodálatos, fenséges volta, szépsége, ami Isten jóságát és hatalmát bizonyítja?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: