AZ EMBER MEGTEREMTÉSE

Az emberek megteremtése volt Isten utolsó teremtői cselekedete, legalábbis Mózes első könyvének beszámolójában. Az ember az egész földi teremtettség csúcsa, erre a célra tekintve alkotta meg a földet az Úr.

Mi a kapcsolat 1Móz 1:26-29 és 2:7 leírása között az emberiség teremtését illetően?

Az egész Biblia legbátrabb kijelentése az, hogy Isten a saját képére teremtette meg az embert. Egyedül az emberek tükrözték az Ő képét. „Megteremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat a maguk neme szerint” (1Móz 1:25, ÚRK), de „az embert… a maga képére és hasonlóságára teremtette” (1Móz 1:27, ÚRK). Ezt a leírást gyakran az ember lelki természetére korlátozva értik, ami a magyarázat szerint azt jelenti, hogy az „istenképűség” csak Isten képviselésének vezetői feladatait jelzi, vagy az Istennel és egymással való kapcsolattartás lelki funkcióját.

Ez az értelmezés helyes ugyan, de nem terjed ki a teremtés fontos fizikai valóságára. Azonban 1Móz 1:26 versében a folyamatot leíró „kép” és „hasonlatosság” szavakban mindkét dimenzió benne van. A héber celem (kép) szó a fizikai test valós alakjára mutat, míg a demút (hasonlatosság) az isteni személyhez hasonlítható absztrakt tulajdonságokra utal.

Ezért az „Isten képe” kifejezést a héberben az emberi természet teljességére vonatkoztatva kell érteni. A bibliai szöveg megerősíti, hogy Isten az embert (a férfit és a nőt) fizikai és lelki szempontból is a maga képére teremtette. Ellen G. White egyértelműen fogalmaz: „Amikor Ádám kikerült Teremtője kezéből, fizikai, szellemi és lelki alkatában magán viselte Alkotójának képmását” (Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 10. o.).

Lényegében a másik teremtési beszámoló Isten két tevékenysége nyomán újból megerősíti a teljeskörű értelemben vett istenképűség gondolatát, amibe a fizikai test is beleértendő: „Így lett az ember élő lélekké” – nefes (1Móz 2:7, ÚRK). Először „megformálta”, majd „élet leheletét lehelte az orrába”. Figyeljük meg, hogy a „lehelte” gyakran a lelki dimenzióra utal, de szorosan kapcsolódik „a föld porából” formált ember légzésének biológiai képességéhez. Az „élet lehelete”: lehelet (lelki) és élet (fizikai).

Isten később egy harmadik műveletet is elvégzett, ekkor azért, hogy a férfi testéből megalkossa az asszonyt (1Móz 2:21-22), ami azt hangsúlyozza, hogy a nő és a férfi természete egyező.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: