A TEREMTÉS ISTENE

Olvassuk el Zsolt 100:1-3 verseit! Milyen választ adhat az ember a Teremtő Istennek? Miért?

Mózes első könyvében a teremtési beszámoló első üzenete az, hogy „Isten”. Már halljuk is a fordításban: „Kezdetben… Isten” (1Móz 1:1). A vers első sorának közepén helyezkedik el az „Isten” szó, és a hagyományos héber liturgiai éneklésben erre kerül a legnagyobb hangsúly, kiemelve a fontosságát. Tehát a teremtési szöveg Istenre, a Teremtőre helyezi a hangsúlyt.

Tulajdonképpen Mózes első könyve Isten kettős bemutatásával kezdődik. Az első teremtési beszámoló (1Móz 1:1–2:4) úgy írja le, mint aki végtelenül távol van az emberektől, a természetfeletti Isten, Elohim, akinek a neve mindenek felett való lényéről tanúskodik. Az Elohim név felsőbbrendűséget és erőt jelez, és mivel többes számban van, Isten fenségét és természetfeletti voltát fejezi ki.

A második teremtési beszámoló (1Móz 2:4-25) közeliként, személyesként mutatja be az Urat: Isten velünk – JHVH, akinek a neve sokak szerint közelséget és kapcsolatot jelent. A teremtési történet egésze tehát valójában egy magától értetődő felhívás Isten imádására: először is, tudatosuljon bennünk végtelen nagysága és hatalma, ugyanakkor ismerjük el, hogy tőle függünk, mert „Ő alkotott minket és nem magunk” (Zsolt 100:3). Ez az oka annak, hogy számos zsoltárban a teremtéshez kapcsolódik Isten imádása (Zsolt 95:1-6; 139:13-14; vö. Jel 14:7).

Ez a kettős perspektíva Istenről, mint aki egyszerre fenséges és hatalmas, ugyanakkor közeli, szeretettel teljes és kapcsolatban van velünk, egy fontos pontra mutat rá azt illetően, hogy miként közeledjünk hozzá az istentiszteletben: félelemmel vegyes tisztelettel, ugyanakkor örömmel és bizonyossággal arra nézve, hogy közel van hozzánk, megbocsátó és szeretettel teljes (lásd Zsolt 2:11). Még Isten kétféle bemutatásának a sorrendje is jelentőségteljes. Közelségének és jelenléte meghittségének tapasztalata a távoliságának érzékelése után következik. Csak miután rácsodálkoztunk nagyságára, akkor leszünk képesek értékelni kegyelmét és reszketve örülni annak, hogy csodálatos módon, szeretettel van jelen az életünkben.

Gondolkodjunk el Isten végtelen hatalmán: Ő tartja fenn a kozmoszt, mégis egészen közel lehet mindannyiunkhoz! Miért lenyűgöző ez az igazság?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: