Öröm és hála

„És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének” (5Móz 26:11).

„Fejezzük ki hálánkat és dicséretünket Istennek a földi áldásokért és a sok jóért, amit ránk áraszt! Az Úr szeretné, ha kegyelme gazdag kincseiért dicsőítenék Őt a családok, akiket felkészít, hogy majd a mennyei, örök hazában lakhassanak. Ha a családi életben a gyerekeket hálára nevelik és tanítják az iránt, akitől minden jó adomány származik, az otthonokban megnyilvánul a mennyei jóság. A családi életet vidámság jellemi, és az ilyen házban felnövő fiatalok a tisztelet, a nagyrabecsülés lelkületét vihetik magukkal az osztályterembe és a gyülekezetbe. Az istentisztelet helyén pedig, ahol Isten a népével találkozik, az istentisztelet minden szertartása iránti tisztelet mutatkozik meg, dicséret, hálaadás száll fel az Úr gondviselésének ajándékaiért…

Így minden földi áldást hálával fogadnának az emberek és minden lelki ajándék duplán értékes volna, mivel a család összes tagjának a szemléletmódját megszentelné az igazság Igéje. Az Úr Jézus igen közel van ahhoz, aki értékeli drága ajándékait, aki tudja, hogy valójában a jóságos, szerető, gondoskodó Istentől ered mindaz a jó, amit magáénak mondhat; aki tudja, hogy a kegyelem kimeríthetetlen Forrásából ered minden, ami jó és vigaszt nyújt.

Ha jobban kifejezésre juttatnánk hitünket, ha jobban örülnénk azoknak az áldásoknak, amelyekről tudunk… több hitünk és nagyobb örömünk lenne. Szavaink le nem írhatják, véges elménk fel nem foghatja, hogy mennyi áldás származik abból, ha valóban értékeljük Isten jóságát és szeretetét. Akkor már a földön is forrásként törne fel belőlünk az öröm, soha nem apadna ki, mert az Isten trónjától eredő folyamok táplálnák” (Ellen G. White: Our Father Cares. 24., 15. o.).

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: