Ezekben az utolsó napokban: A zsidókhoz írt levél üzenete

A fiatalember a templomban látta meg először. Épp a gondolataiba merülve végezte a feladatát, amikor felfigyelt rá. A csaknem kétszer háromméteres festményen különösen megragadta a lány. Vajon miért nem tudta levenni róla a szemét? Egy kis gondolkodás után rájött, hogy a szeme fogta meg igazán. A kép csak a lány arcát mutatta, amint elmélyülten nézett valamit. Mi volt az, miért merült el annyira a lány abban? A fiatalember hosszú ideig nem tudta kiverni a fejéből a festményt.

Évekkel később a festő, Arnold Jiménez elárult neki néhány titkot. Az volt a célja a festménnyel, hogy a nézők figyelmét a lány szemére irányítsa, de a pupilla rejtette az igazi titkot. Aki alaposan megnézte, láthatta, hogy az tükröződött benne, amire a lány figyelt: a tekintete a kereszten függő Jézusra szegeződött.

Jézus portréja A zsidókhoz írt levélben hasonlóképpen magával ragadó. A könyv elsősorban a világegyetem Uraként mutatja be, amint Isten jobbján trónol. Angyalok megszámlálhatatlan serege ünnepli és szolgál neki (Zsid 1:5-14; 12:22-24). Elnyerte az uralkodás jogát, mert a halálával tette biztossá az ördög pusztulását (Zsid 2:14-16). Emellett Ő a felmagasztalt Főpap is. Bűntelen és tökéletesen szent, örökké él, hogy értünk szolgáljon a mennyei szentélyben (Zsid 7:26–8:5). Kiérdemelte ennek jogát, mert önmagát ajánlotta fel hibátlan, egyszer s mindenkorra érvényes, mindenkire kiterjedő, örök áldozatként (Zsid 10:1-14). Jézus új szövetséget szerzett Isten és a népe között, ami örökre megáll (Zsid 8:6-13).

Jézus ábrázolásával kapcsolatban az olvasókat nemcsak a tettei bűvölik el, hanem a személye is. Asszonytól született, ahogy mi mindannyian, és hozzánk hasonlóan Őt is érték kísértések, kicsúfolták, most azonban a világegyetem hatalmi központjának trónján ül. Ahogy a mennyei jelenetet szemléljük, annak sokszínű és lenyűgöző égi lényeit, a tekintetünk arra irányul, aki a középpontban áll, aki bámulatos módon hasonlít ránk, mert közülünkvalóvá lett. Krisztus, a Testvérünk ott van a mennyben és minket képvisel, a bűnösségünk, illetve bukott természetünk ellenére.

Jézus személyében a megváltás történetének három vetülete metszi egymást. Az első a helyi, személyes oldal. Ő a hit Szerzője és Beteljesítője a szemrehányásoktól és a keresztényi élet nehézségeitől elfásult olvasó számára (Zsid 10:32-34). Emeljük a tekintetüket rá, aki hozzánk hasonlóan szenvedett a bűnösök miatt (Zsid 12:1-4)! A második a közösségi, nemzeti vonatkozás. Jézus az új Józsué Isten népe számára, akik az ígéret földje felé haladunk. Az Ő vezetését kell követnünk (Zsidók 3-4. és 11-12. fejezetei)! A harmadik az egyetemes dimenzió. Krisztus az új Ádám, az ember Fia, akiben teljesedtek Istennek az emberekkel kapcsolatos céljai (Zsid 2:5-10; 12:22-28).

A tanulmányunk tárgya ebben a negyedévben Jézus arcképe, az övé, aki megörökíti számunkra az Úr szeretetének hosszúságát, magasságát és mélységét. Amint a fiatalember figyelmét megragadta a festményen a szemben tükröződő kép, úgy A zsidókhoz írt levélben Krisztus személyének az ábrázolása nemcsak a tekintetünket ragadja magával, hanem fellobbantja a szeretetünket és a csodálatunkat is mennyei Testvérünk iránt.

Félix H. Cortez az Andrews Egyetem Teológiai Szemináriumának egyetemi docense, újszövetségi irodalmat tanít. Feleségének, Alma Gloria Alvareznek és neki két gyereke van: Hadid, aki New Jersey-ben lelkész és Alma, aki régészetet tanul az Andrews Egyetemen.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-Biblia (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2019, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: