ISTENHEZ, MINDENEK BÍRÁJÁHOZ JÖTTÜNK

Olvassuk el Zsid 12:23 versét! Miért nevezi Pál itt bírónak Istent, amikor ez a rész az ünneplésről szól? Miért adhat ünneplésre okot egy bíró személye? Hogyan lehet részes abban? Olvassuk még el Dán 7:9-10, 13-22 verseit is!

A Zsid 12:22-24 részében leírt ünneplés egy jövőbeli ítéletre utal, amelyen Isten az ülésező Bíró, könyveket nyitnak meg, az Úr népe pedig a könyvekbe feljegyzett jövőbeli ítélet eredménye alapján veszi át az országot (Zsid 12:28).

Ez a jelenet Dániel próféta könyve 7. fejezetében a nagy advent előtti ítéletet idézi fel. Az „öregkorú” (Dán 7:9) a tűztrónra ül és „tízezerszer tízezren” (Dán 7:10) veszik Őt körül. Könyveket nyitnak meg (Dán 7:10), az ítélet pedig a „magasságos egek szenteinek” kedvez, akik ezután birtokba veszik az országot (Dán 7:22).

Zsid 12:22-29 az előbbihez hasonlóan egy, a Sion hegyén, a mennyei Jeruzsálemben zajló ítéletet ír le, ahol angyalok ezrei veszik körül Istent, „mindenki” Bíráját. Ebben a jelenetben szintén ott a tűz (Zsid 12:29). Könyvek is szerepelnek a képben, a szenteket azokba írják fel (Zsid 12:23), ami kedvező végkifejletet jelent nekik.

Jézus áll az esemény középpontjában (Zsid 12:24). A zsidókhoz írt levél 2. fejezete az ember Fiaként nevezi meg Őt, aki „a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg” (Zsid 2:9). Zsid 2:10 szerint az „embernek fia” (lásd Zsid 2:6) azért vállalja a szenvedést, hogy „számtalan fiat” vezessen dicsőségre (RÚF). Azaz, hogy a hívőket is „dicsőséggel és méltósággal” (RÚF) koronázzák meg. A Fiú már a Sionra, a mennyei Jeruzsálembe vitte a hívőket az új szövetség áldásai alapján (Zsid 12:22-24), ahol azt az ígéretet kapták, hogy átvehetik az országot (Zsid 12:28).

Az ítélet tehát nagyon jó hír a hívőknek, mert a döntés nekik kedvez, őket igazolja. Ez az ítélet győzelmet hoz ellenségük, a sárkány felett, aki a hívőket már korábban üldöző félelmetes fenevadak mögött áll (Dániel próféta könyve 7. fejezet) – és akik a jövőben is ugyanazt teszik majd (A jelenések könyve 13. fejezet).

A mai tanulmány hogyan segít megérteni azt, hogy Istennek a hármas angyali üzenetben említett ítélete „jó hír” a mai időkre nézve (Jel 14:6-7; vö. 5Móz 32:36; 1Krón 16:33-35)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 1. negyedév

Ezekben az utolsó napokban: A zsidókhoz írt levél üzenete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: