ISTEN HÍVÁSA

Olvassuk el Zsid 12:18-21 szakaszát! Mit éltek át az izraeliták a Sínai-hegynél?

Amikor Isten kihívta Izraelt Egyiptomból, az volt a terve, hogy személyes, bensőséges kapcsolatot alakít ki velük. „Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket” (2Móz 19:3-4, RÚF) – mondta.

Tehát az Úr Mózesen keresztül adta meg a szükséges utasításokat ahhoz, hogy a nép felkészüljön a vele való találkozásra. Az embereknek először is meg kellett szentelniük magukat (2Móz 19:10-15). Aki előkészület nélkül közelített a hegy lábához, meghalt. Miután a nép két napig készült, a harmadik napon, amikor „a kürt hosszan” hangzott, azt az utasítást kapták, hogy „felmehetnek a hegyre” (2Móz 19:13). Isten azt akarta, hogy olyan tapasztalatban legyen részük, mint Mózesnek és a vezetőknek volt, amikor felmentek a hegyre és „látták az Istent, amikor színe előtt ettek és ittak” (2Móz 24:9-11, RÚF). Később el is ismerték, hogy látták az Úr dicsőségét, tehát lehetséges, „hogy az Isten emberrel szól, és ez mégis él” (5Móz 5:24). Ám amikor eljött az ideje, nem volt elég hitük. Mózes évekkel később így magyarázta ezt: „mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre” (5Móz 5:5, RÚF). Inkább kérték Mózest, hogy ő legyen a közvetítőjük (5Móz 5:25-27; vö. 2Móz 20:18-21).

Isten kinyilatkoztatta szentségét a Sínai-hegynél, amivel az volt a célja, hogy a nép megtanulja „félni”, tisztelni Őt. „Az Úrnak félelme” életre, bölcsességre és tiszteletre vezet (5Móz 4:10; vö. Zsolt 111:10; Péld 1:7; 9:10; 10:27), ugyanakkor megtanít arra is, hogy Ő irgalmas és kegyelmes (2Móz 34:4-8). Bár Isten azt szerette volna, ha Izrael odamegy hozzá, az emberek megijedtek és kérték Mózest, hogy ő legyen a közvetítőjük. A zsidókhoz írt levél leírása a Sínai-hegynél történtekről főként Mózes beszámolóját követi, amelyben emlékeztette a népet, hogy nem volt hitük, az aranyborjú miatt feladták a hitüket, illetve a bűnük miatt féltek találkozni az Úrral (5Móz 9:19). A nép reakciója nem Isten terve szerint való, hanem a hitetlenségük következménye volt.

Jézusnak köszönhetően miért ne féljünk közeledni a szent Istenhez? Ugyanakkor milyen feltételei vannak a közeledésnek?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: