TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Golgota” c. fejezet, 649-665. o.; „»Elvégeztetett«” c. fejezet, 666-673. o.

Jiri Moskala professzor az advent előtti ítélet jellegét tárgyalja. Isten „nem akarja kitenni a bűneimet közszemlére, mint egy bolti kirakatban. Épp ellenkezőleg! Először az egész világegyetem előtt rámutat csodálatos átformáló kegyelmére, majd az életem hű Tanújaként elmagyarázza, hogyan viszonyultam hozzá, milyen belső indítékaim voltak, magyarázza a szavaimat, a tetteimet, illetve az életem irányát. Mindezt bemutatja. Jézus tanúsítja, hogy sok hibát követtem el és áthágtam szent törvényét. Ugyanakkor azt is elmagyarázza, hogy megbántam a bűneimet, bűnbocsánatot kértem és a kegyelme átformált. Kijelenti majd: »A vérem elegendő a bűnös Moskalának, felém fordult az élete. Mély szeretettel és önzetlenül fordult hozzám és az emberekhez, megbízható, jó és hű szolgám lett«” (Toward a Biblical Theology of God’s Judgement: A Celebration of the Cross in Seven Phases of Divine Universal Judgement. Journal of the Adventist Theological Society. 15. 2004 tavasza, 155. o.). „Mind a megváltottak, mind az el nem bukott lények számára Krisztus keresztje lesz az ismeret és a dicséret forrása. Meglátszik majd, hogy a Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó szeretet fénye. A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó szeretet törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; s hogy Isten szívében van a forrása annak a szeretetnek, amely »nem keresi a maga hasznát« (1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen világosságban lakozó Atya jellemét mutatta be” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 11-12. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Az emberek mindig is igyekeztek különféle áldozatokat vinni Istennek a bűnbocsánatért vagy az üdvösségért. Némelyek hősies tettekre vállalkoznak azért, hogy bűnbocsánatot szerezzenek (hosszú utakra mennek stb.), mások szolgálatra adják az életüket vagy sanyargatják magukat stb. Hogyan tekintsünk ezekre a tettekre Jézus áldozatának és a Szentírás kijelentéseinek a fényében, amelyek szerint a kereszt véget vetett minden áldozatnak (Dán 9:27; Zsid 10:18)?

2) Mire utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy vegyük fel a keresztünket és kövessük Őt (Mt 16:24)? Miért mondta Pál apostol, hogy ajánljuk fel a testünket „élő, szent és Istennek kedves áldozatul” (Róm 12:1)? Mi a kapcsolat Jézus tanítása (Mt 16:24), Pál útmutatása (Róm 12:1) és Zsid 13:15-16 része között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: