TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Ha szívünk Isten képmására újjá alakul, ha Isten szeretete lett beleplántálva, nem valósíthatjuk-e meg életünkben Isten parancsolatait? Ha gyökeret vert szívünkben ez a szeretet, ha átalakultunk Teremtőnk képmására, akkor beteljesedik az Újszövetség ígérete: »Adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat« (Zsid 10:16). Ha a törvény a szívünkbe van írva, vajon nem fog-e élő alapot ölteni az életünkben? Az engedelmesség – a szeretet, hódolat és szolgálat – a tanítványság biztos jele. Azért mondja a Szentírás: »Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait« (1Jn 5:3). Továbbá másutt: »Aki ezt mondja: Ismerem Őt, és az Ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság« (1Jn 2:4). Ahelyett tehát, hogy a hit felmentene bennünket a törvény alól, épp a hit, éspedig egyedül a hit az, amely Krisztus kegyelmének részeseivé, az engedelmességre képessé tesz bennünket…

Minél szorosabb kapcsolatban állunk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját bűnös voltunk; látásunk megtisztul, felismerjük fogyatkozásainkat, az Ő tökéletes jellemének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy Sátán csalásai elvesztették erejüket és felébredt bennünk Isten Lelkének éltető ereje.

Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat olyan szívben, amely még nem ébredt bűnös voltának tudatára. A Krisztus kegyelme által megújított szív csodálni fogja az Ő isteni jellemét. Ha saját erkölcsi gyengénket még nem ismertük fel, ez a legvilágosabban bizonyítja, hogy nem ismerjük még Krisztust az Ő tökéletességében” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 45-46, 48-49. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondolkodjunk el a fenti White-idézeten! Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál bűnösebbnek tartjuk majd magunkat. Miért nem szabad tehát a hitünkben elcsüggednünk, ha felismerjük a hiányosságainkat?

2) Időzzünk még annál a gondolatnál, hogy Isten a szívünkbe írja a törvényét! Mit jelent ez a keresztény ember lelki életével kapcsolatban? Ennek az igazságnak a megértése és tapasztalása hogyan segíthet elkerülni azt a fajta „engedelmességet”, ami valójában törvényeskedés és amit az Ige „holt” cselekedeteknek nevez (Zsid 9:14)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: