TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „János, a szeretett tanítvány” c. fejezete, 355-359. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Júdás” c. fejezete, 619-627. o.

„A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell vívnunk. Énünket átengedni, alárendelni mindent Isten akaratának, küzdelembe kerül, de a lélek kénytelen engedelmeskedni Istennek, mielőtt szentségben megújulhatna” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 33. o.).

„János vágyott arra, hogy hasonlóvá váljék Krisztushoz. Jézus szeretetének átalakító befolyása szelíddé és alázatossá tette. Elrejtette énjét Jézusban. János minden tanítványtársánál jobban átadta magát e csodálatos élet hatalmának… Krisztus iránti mély szeretete arra serkentette, hogy mindig szorosan haladjon mellette. Az Üdvözítő szerette mind a tizenkettőt, azonban János volt a legfogékonyabb lelkületű. Fiatalabb lévén a többinél, inkább a gyermek jóhiszemű bizalmával nyitotta meg szívét Jézus előtt. Így került a többieknél bensőségesebb kapcsolatba Krisztussal, és általa a Megváltó mély lelki tanításokat közölt az utókorral… Arcán az Úr dicsősége tükröződött. Az életszentség szépsége, amely életét átalakította, Krisztushoz hasonló fénnyel ragyogott vonásairól. Imádattal és szeretettel csüggött az Üdvözítőn; egyedüli óhaja volt, hogy hozzá hasonlítson és vele közösségben élhessen. Jellemében Mestere jelleme tükröződött” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 358-359. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) János, a szeretett tanítvány és Iskáriótes Júdás élete éles ellentétet mutat. Amikor Jézus meglátta Jánost és a testvérét, a mennydörgés fiainak nevezte őket. Jánosnak komoly jellemhibái voltak. Júdásnak is voltak jellembeli fogyatékosságai, amelyeket nem lehetett feltűnőbbnek vagy komolyabbnak mondani Jánosénál. Miért változott meg János, miért hasonult Jézushoz, és Júdás miért követte el a Szentlélek elleni bűnt? Mi volt a különbség?

2) Krisztus arra szólítja a hívőket, hogy vegyék fel a keresztjüket és kövessék Őt. Mi a különbség a kereszt hordozása és a bántalmazás eltűrése között?

3) Miért akarja Isten, hogy teljesen átadjuk neki az életünket? Mi a kapcsolat a szabad akarat és az üdvösség között?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: