NINCS TÖBB BŰNÉRT VALÓ ÁLDOZAT

Zsid 6:4-6 részének figyelmeztetése hasonlít arra, ami 10:26-29 szakaszában található. Pál elmagyarázza, hogy ha az olvasói elutasítják Jézus áldozatát, nem lesz más lehetőségük a bűnbocsánatra, mert annak Krisztuson kívül nincs más útja (Zsid 10:1-14).

Olvassuk el Zsid 10:26-29 részét! Milyen három módon jellemzi a levél írója a megbocsáthatatlan bűnt?

Pál nem azt mondja, hogy nem lehet engesztelést szerezni arra a bűnre, amit az igazság megismerése után követnek el. Isten Jézust jelölte ki Szószólónkként (1Jn 2:1). Rajta keresztül kapunk bűnbocsánatot (1Jn 1:9). Az Ige Isten Fia megtaposásaként, a szövetség vérének meggyalázásaként és a Szentlélek bántalmazásaként (Károli), megcsúfolásaként (RÚF, ÚRK) jellemzi (Zsid 10:29) azt a bűnt, amire nincs bűnbocsánat. Nézzük át ezeknek a kifejezéseknek a jelentését!

Az „Isten Fiát lábbal tiporja” (Zsid 10:29, RÚF) kifejezés Jézus uralmának elutasítását jelenti. Az „Isten Fia” cím arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy Isten a jobbjára ültette Jézust és megígérte neki: lába „zsámolyává” teszi az ellenségeit (Zsid 1:13; lásd még 1:5-12, 14). Krisztus megtaposása arra utal, hogy aki hitehagyóvá lett, az ellenségének tartja Őt. A levél érvelésének összefüggésében (Zsid 1:13) azt is mondhatnánk, hogy a hitét elhagyó személy letaszította Jézust a trónról (amit ezután ő maga foglalt el) és „zsámolyává tette”. Ezt akarta Lucifer elérni a mennyben (Ézs 14:12-14) és a „bűn embere” is ezt kísérli majd meg a jövőben (2Thessz 2:3-4).

A „szövetség vérét… közönségesnek tartja” (RÚF) kifejezés Jézus áldozatának elutasítására utal (Zsid 9:15-22). Azt a gondolatot sugallja, mintha Krisztus vérének nem lenne tisztító ereje.

A „kegyelemnek lelkét bántalmazza” fordulat nagyon kifejező. A görög enybrisas kifejezés („sértés”, „gyalázat”) az önteltség megmutatkozásával jár együtt, ami „arcátlanságra” és „gőgre” utal. Ez éles ellentétben áll a Szentlélek bemutatásával, ami szerint Ő „a kegyelemnek Lelke”. A hitét elhagyó személy sértéssel felel Isten kegyelmi ajánlatára.

A hitehagyó helyzete így menthetetlen. Elutasítja Jézust, az áldozatát és a Szentlelket is.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 1. negyedév

Ezekben az utolsó napokban: A zsidókhoz írt levél üzenete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: