TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Amikor Jézus eljött a földre Isten Fiaként, egyszerre több szerepet is betöltött. Ő, aki maga is Isten, eljött, hogy bemutassa nekünk az Atyát. A tetteivel és a szavaival megmutatta, hogy milyen Isten valójában, illetve miért bízhatunk benne és engedelmeskedhetünk neki.

Krisztus emellett Dávid, Ábrahám és Ádám megígért Fiaként is jött, akire vonatkozóan Isten megígérte, hogy általa győzi le az ellenséget és fogja uralni a világot. Jézus tehát eljött, hogy elfoglalja Ádám helyét az emberiség élén és beteljesítse Istennek az emberekre vonatkozó eredeti célját (1Móz 1:26-28; Zsolt 8:4-9). Azért jött, hogy Ő legyen az az igazságos uralkodó, akit Isten mindig is ennek a világnak szánt.

„Amit Isten Jézusnak a Jordánnál mondott: »Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm« (Mt 3:17) – az egész emberiséghez szól. Isten Jézushoz mint képviselőnkhöz szólt. Nem dob el minket összes bűnünkkel, gyengeségünkkel, mint értékteleneket. »Megajándékozott minket ama Szerelmesben« (Ef 1:6). A dicsőség, amely Krisztuson megnyugodott, Isten irántunk való szeretetének záloga… A megnyílt kapukon át Megváltónk fejére hulló fény ránk is árad, ha imádkozunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. A hang, amely Jézushoz szólt, minden hívő léleknek mondja: ez amaz én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 85. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Megtanultuk, hogy jobban megértve Jézus szavait és tetteit az Atya Istent is jobban megismerjük. Hogyan segíthet a gyakorlatban még gazdagabbá tenni az Atyával való kapcsolatunkat, ha mélyebben megismerjük Jézust?

2) Megtanultuk, hogy Isten úgy akar velünk beszélni és bánni, ahogyan azt Jézussal is tette. Ezek alapján, mi hogyan bánjunk másokkal?

3) Gondolkodjunk el annak jelentőségéről, hogy Krisztus örök Isten! Mit veszítünk, ha úgy véljük, hogy Jézus hozzánk hasonlóan teremtmény, de vállalta a keresztet? Vessük össze ezt a gondolatot azzal, hogy Krisztus örökkévaló Isten és önként vállalta a keresztet! Mi a nagy különbség a két gondolat között?

4) Beszéljünk az osztályban Isten dicsőítéséről! Olvassuk el Jel 14:7 versét! Miért része Isten dicsőítése a jelenvaló igazságnak és a hármas angyali üzenetnek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 1. negyedév

Ezekben az utolsó napokban: A zsidókhoz írt levél üzenete

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: