A szövetség könyve – Mózes ötödik könyve

A történet így szól: Jeruzsálemben, Jósiás király uralkodása idején (Kr. e. 640-609), feltehetőleg a templomban dolgozó munkás megtalált egy könyvmásolatot, amit aztán felolvastak Jósiásnak. „Mikor pedig hallotta a király a törvénykönyv szavait, megszaggatta ruháit” (2Kir 22:11, ÚRK). Miért? Azért, mert rádöbbent, hogy ő és a népe nem követték az abban leírtakat.

Utána Jósiás átfogó reformációt kezdett ennek az iratnak az alapján, amit „a szövetség könyvének” (2Kir 23:2) neveztek. Erről olvashatunk 2Királyok 23. fejezetében.

Mi volt az a könyv, ami olyan komoly hatást gyakorolt a királyra és a népre? Mózes ötödik könyve, a negyedévi tanulmányunk tárgya.

Mózes öt könyve közül az utolsónak Deuteronomium a latin neve, ami azt jelenti, hogy Második Törvénykönyv, a tartalma pedig így összegezhető: Miután Izrael népe kivonult Egyiptomból, majd a Sínai-hegynél szövetségre lépett az Úrral, ahelyett, hogy egyenesen bementek volna Kánaánba, még negyven évig a pusztában vándoroltak. Amikor letelt a negyven esztendő, és a héberek már készültek átkelni az ígéret földjére, Mózes több beszédet is intézett hozzájuk. Mondandójának ez volt a lényege: Hamarosan beléptek az ígéret földjére. Végre! Ne feledjétek, mit tett értetek az Úr, és ne feledkezzetek meg arról sem, amit most kér tőletek: hogy teljes szívvel-lélekkel szeressétek Őt, és a szereteteket a parancsolatainak való engedelmességgel mutassátok be, mindent a szövetség szerint tegyetek!

A szövetség fontosságát hangsúlyozva Mózes elismételte a népnek a Tízparancsolatot. Ez a törvényi alapja a kötelezettségeiknek az először az atyáikkal kötött szövetség értelmében, amelyet Kánaán határainál Isten újból megerősített, akkor már velük.

Lehetnek párhuzamok aközött, amivel Izrael népe szembesült az ígéret földje előtt és ami ma ránk vár, (a még sokkal jobb) ígéret földjéhez közeledve?

A negyedévi tanulmányunk címe tehát: „A jelenvaló igazság Mózes ötödik könyvében”. Istennek a szövetséges népéhez intézett szavaiban figyeljük meg a jelenvaló igazság üzeneteit.

Ebben a negyedévben Mózes ötödik könyvének témáit tekintjük át, mint például az örök szövetség, törvény és kegyelem, mit jelent szeretni Istent és az embertársainkat. Mind között a legfontosabb viszont az, hogy hogyan világít rá Mózes ötödik könyve Isten szeretetére, ami a legdrámaibb módon Jézus kereszthalálában és feltámadásában mutatkozott meg.

Igaz, hogy hatalmas a távolság mai egyházunk és a pusztai nép között időben és kultúrában, de talán több a közös bennünk, mint ami elválaszt tőlük. Miért ne szólhatna például az alábbi ige nekünk is, ma?

„Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet” (5Móz 4:5-6)!

Figyeljük meg: nem magukra a törvényekre mondja, hogy az „a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt”, hanem a törvények iránti engedelmességüket nevezi annak! Feltétlenül van ennek üzenete számunkra is. Ez csak egy példa a sok közül Mózes ötödik könyvében, amint majd látni fogjuk.

Clifford R. Goldstein a felnőtt Bibliatanulmány főszerkesztője.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-Biblia (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2019, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: