„PRÓFÉTÁT TÁMASZT NÉKTEK AZ ÚR”

Az Úr újból és újból figyelmeztette Izraelt, hogy ne kövessék a környező népek szokásait, hanem inkább Isten bizonyságaiként éljenek közöttük (5Móz 4:6-8). 5Móz 18:9-14 szakaszában Mózes ismét óva intette a népet. Konkrét dolgokat említett: „Mert mindazt útálja az ÚR” (5Móz 18:12, ÚRK). Ebben az összefüggésben mondta, hogy „Légy feddhetetlen az ÚR, a te Istened előtt” (5Móz 18:13, ÚRK).

Miről szól 5Móz 18:15-19 szakasza? Vessük ezt össze ApCsel 3:22 és 7:37 verseivel! Hogyan idézi Péter és István 5Móz 18:18 versét?

Mózes azt eleveníti fel, hogy amikor Isten kinyilatkoztatta a törvényét (2Móz 20:18-21), Izrael népe kérte őt, hogy közbenjáró legyen Isten és őközöttük. Ekkor ígérte meg Mózes kétszer is (5Móz 18:15, 18), hogy az Úr majd egy prófétát támaszt, olyat, mint ő. Ez azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy Mózeshez hasonlóan az a próféta is közbenjár majd a népért az Úrnál.

Évszázadokkal később Péter és István szintén Jézusra utalva idézte ezt a verset. Péter szerint Jézusban teljesedett mindaz, amiről „Isten… szólt szent prófétái által” (ApCsel 3:21, RÚF), tehát a vezetőknek engedelmeskedniük kell neki, a szavainak. Péter a zsidók által jól ismert verset közvetlenül Jézusra vonatkoztatta, azt fejezve ki ezzel, hogy meg kell bánniuk, amit vele tettek (ApCsel 3:19).

Azután pedig ApCsel 7:37 versében, amikor István más összefüggésben ugyan, de szintén Jézusról prédikált, ő is visszautalt erre a híres ígéretre, ismét hangsúlyozva, hogy rá mutat ez az ígéret. Kifejtette, hogy Mózes a történelmi szerepében, a zsidók vezetőjeként Jézus előképe volt. Péterhez hasonlóan István is azt igyekezett bemutatni a népnek, hogy Jézusban teljesedett a prófécia, ezért hallgatniuk kell rá. Szemben az ellene felhozott vádakkal, miszerint István „Mózest és az Istent” (ApCsel 6:11, RÚF) káromolta volna, ő arról beszélt, hogy Jézus a Messiás, benne teljesedett mindaz, amit Mózes által Isten megígért.

Hogyan világítanak rá ezek a versek is Jézus központi szerepére az egész Bibliában? Miért Krisztus áll minden bibliai tanítás középpontjában?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: