ISTEN NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ

5Mózes 10. fejezetében ismét Izrael történelmére utalva tanítja hűségre a népet Mózes, azonban még mást is mondott a figyelmeztető szavai között.

Mi a lényege 5Móz 10:17-19 verseinek? Miért időszerű ez az üzenet Isten népe számára ma?

A „személyválogató” kifejezés egy héber szókép fordítása, ami szó szerint azt jelenti, hogy nem „emel fel arcokat”. Az eredete bizonyos elképzelések szerint olyan jogi helyzetre vezethető vissza, amelyben a bíró vagy a király a perbe fogott ember arcába néz, és a státusza alapján (hogy fontos vagy jelentéktelen személy-e) hoz ítéletet. Mózes ötödik könyve itt arra utal, hogy nagy ereje és hatalma ellenére az Úr nem így bánik az emberekkel. Státusztól függetlenül mindenkivel igazságos. Ez természetesen Jézus életében is megmutatkozott, abban, ahogyan viszonyult még a társadalom által leginkább megvetettekhez is.

Olvassuk el ApCsel 10:34, Róm 2:11, Gal 2:6, Ef 6:9, Kol 3:25 és 1Pt 1:17 verseit! Hogyan jelenik meg 5Móz 10:17 gondolata ezekben az igékben?

Mindegyik utalás esetében más volt az adott helyzet (Efezusban Pál figyelmezteti az urakat: gondolják meg, hogyan bánnak a szolgáikkal; a Római levélben azt tárgyalja, hogy az üdvösség vagy kárhozat kérdésében nincs különbség zsidók és pogányok között), viszont mindegyik igehely Mózes ötödik könyvére vezethető vissza, arra a gondolatra, hogy Isten nem személyválogató. És ha az „isteneknek istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten” (5Móz 10:17) nem kivételez, akkor mi sem járhatunk el úgy!

Különösen abban mutatkozik meg az evangélium, ahogyan Pál a Római levélben alkalmazza ezt a gondolatot: mindegy, milyen a társadalmi állásunk, egy cipőben járunk. Bűnösök vagyunk mindannyian, szükségünk van Isten megmentő kegyelmére. A jó hír pedig az, hogy Jézus Krisztus mindannyiunknak felkínálja a megváltást, bármi legyen is a státuszunk!

Milyen gyakran esik meg, hogy talán nem nyíltan, de mi is „felemelünk arcokat”? Hogyan mutat rá a kereszt ennek a magatartásnak a bűnös voltára?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: