„MEG VAN ÍRVA”

Mt 4:1-11 szakaszában hogyan felelt Jézus a pusztában Sátán megkísértő szavaira? Milyen fontos tanulságot találunk a válaszában?

Jézus nem bocsátkozott vitába Sátánnal, hanem egyszerűen a Szentírást idézte, mert Isten Igéje „élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál” (Zsid 4:12, ÚRK). Az idézett szövegek minden esetben Mózes ötödik könyvéből származnak. Milyen érdekes, hogy a pusztában Jézus olyan írásból idézett, amit Izrael népe is a pusztában kapott!

Az első kísértés alkalmával Jézus 5Móz 8:3 versét idézte, amelyben Mózes számba vette, annyi éven át hányféleképpen gondoskodott az Úr az ókori Izraelről a pusztában, mannát is adott nekik. Mindez részét képezte annak a folyamatnak, amely által meg akarta tisztítani, lelki tanulságokra elvezetve őket. Ezek közé tartozott az is, hogy „az ember nemcsak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az ÚR szájából származik” (5Móz 8:3, ÚRK). Isten étellel táplált benneteket, de a lelki táplálékot is biztosította. Nem vehetitek el csak az elsőt, a második nélkül! Jézus a kenyér hasonlatával élve fordult Mózes ötödik könyvéhez, úgy dorgálta meg Sátánt, aki kételyt akart ébreszteni benne. A második kísértéskor Jézus 5Móz 6:16 verséhez fordult, ahol Mózes a Masszánál történt lázadás esetét idézte fel a nép előtt (lásd 2Móz 17:1-7). „Meg ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, miképpen megkísértettétek Masszában!” A „kísértés” szó még jelentheti azt is, hogy „próbára tesz”. Az Úr már többszörösen is megmutatta nekik hatalmát és készségét arra, hogy ellássa őket, de abban a pillanatban, amint valami nehézség támadt, így kesergett a nép: „Vajon közöttünk van-e az ÚR, vagy sem” (2Móz 17:7, ÚRK)? Isten Igéjének ebből a történetéből merített Jézus, amikor megdorgálta Sátánt. A harmadik kísértéssel Sátán azt akarta elérni, hogy Krisztus leboruljon előtte és imádja őt. Leplezetlen, vérlázító módon mutatta ki, hogy ki is ő valójában és pontosan mit akar. Jézus minden vita nélkül megdorgálta Sátánt, megint csak Isten Igéjét, Mózes ötödik könyvét idézve, ahol az Úr arra figyelmeztette népét, hogy mi történik, ha elhajolnak és más isteneket kezdenek imádni. „Féljed az Urat, a te Istenedet, őnéki szolgálj” (5Móz 6:13), vagyis csak Őt, egyedül Őt szolgálják!

Hogyan tanulhatunk meg mindinkább erőt meríteni az Ige tanulmányozásából, hogy az életünkben jobban tükröződjön Jézus jelleme, és mi is ellen tudjunk állni Sátán kísértéseinek?


Ehhez a tanulmányhoz nem található hanganyag!
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: