ETTEK ÉS JÓLLAKTAK

Egy korábbi egyházi vezető mesélte el, aki harmincnégy éven át dolgozott a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájánál, hogy sok évvel korábban, amikor egy repülőtéren leszállt a feleségével, elveszett az egyik bőröndjük. „Ott helyben, a csomagszállító futószalag előtt, mindenki szeme láttára letérdeltünk, kértük az Urat, hogy hadd kapjuk vissza az elveszett csomagot” – mondta, majd hozzátette, hogy évek múlva ismét megérkeztek egy repülőtérre, egy bőröndjük viszont nem ért oda. „Ne aggódj! – szólt a feleségéhez. – Fedezi a biztosítás.”

Erre a történetre gondolva olvassuk el 5Móz 8:7-18 verseit! Mire figyelmezteti itt az Úr a népet? Mit jelentsen ez ma nekünk?

Gondoljunk bele, mit nyertek az Úr iránti hűségükkel! Nemcsak csodálatos, gazdag földet kaptak, „amelyen nem nyomorogva eszed kenyered, és ahol semmiben sem szűkölködöl” (5Móz 8:9), hanem további különleges áldásokat is nyertek: nyájakat, csordákat, aranyat, ezüstöt és szép házakat. Minden jóval ellátta őket az Úr, amit az életben kaphattak.

És akkor mi lesz? Szembesülnek a gazdagsággal, a bőséggel mindig együtt járó veszéllyel, azzal, hogy elfelejtik: csak az Úr ad nekik erőt „a gazdagságnak megszerzésére” (5Móz 8:18).

Talán nem azonnal, de évek múltán, élvezve a nagy kényelmet megfeledkeznek a múltról, arról, ahogyan az Úr átvezette őket a „nagy és rettenetes” pusztán (5Móz 1:19), és úgy képzelik, hogy valójában a saját okosságuknak és talentumaiknak köszönhetik a sikereiket.

Éppen erre figyelmeztette őket az Úr, és sajnos a későbbi prófétákat olvasva látjuk, hogy pontosan ez is történt.

Mózes figyelmeztetett: A jólétben emlékezzenek arra, hogy egyedül az Úr adott nekik mindent, ne vigye tévútra őket az Istentől kapott anyagi áldás! Évszázadokkal később a magvető példázatában Jézus is utalt a gazdagság csalárdságára (Mk 4:19).

Mindegy, mennyi pénzünk és anyagi javunk van, hús-vér emberként mindannyiunkra a sírgödör vár. Hogyan viszonyuljunk tehát a gazdagsággal járó veszélyekhez? Hiszen a vagyon elfeledtetheti velünk, hogy szükségünk van arra, aki egyedül képes megszabadítani a sírgödörből.

NE FELEDD, HOGY SZOLGA VOLTÁL!

Olvassuk el 5Móz 5:15, 6:12, 15:15, 16:3, 12 és 24:18, 22 verseit! Mire mondta az Úr, hogy soha ne felejtsék el? Miért?

Amint az egész Ótestamentumban látjuk, az Úr folyamatosan visszautalt a kivonulásra, amikor is csodák által kiszabadította a népet Egyiptomból. A hívő zsidók az Úr tetteire emlékezve még évezredekkel később, egészen a mai napig megtartják a páska ünnepét. „És mikor bementek arra a földre, melyet az ÚR ad nektek, amint megígérte, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a fiaitok kérdezni fogják tőletek: »Mi ez a szertartásotok?«, akkor ezt mondjátok: »Páskaáldozat ez az ÚRnak, aki elkerülte Izráel fiainak házait Egyiptomban, amikor megverte az egyiptomiakat, a mi házainkat pedig megkímélte«” (2Móz 12:25-27, ÚRK).

A mai egyház számára a páska a Krisztusban felkínált szabadulás szimbóluma: „A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk” (1Kor 5:7).

Mire kellett a pogányokból lett keresztényeknek emlékezni Ef 2:8-13 szakasza szerint? Mennyiben párhuzamos ez azzal, amire Mózes ötödik könyve figyelmeztette a hébereket?

Pál arra akarta emlékeztetni az új hívőket, amit Isten tett értük Krisztusban, hogy mitől mentette meg őket és mivé lettek Isten kegyelme által. Mint Izrael népének, nekik sem volt mivel dicsekedniük Isten előtt. Csak Isten kegyelméből válhattak azzá, amivé Krisztusban lettek, hiszen azelőtt „az ígéret szövetségeitől távolvalók” (Ef 2:12) voltak.

A hetednapi adventistáknak világszerte – mint ahogy a zsidóknak a pusztában, a keresztényeknek Efezusban – mindig emlékezni kell arra, amit Isten tett értünk Krisztusban, nem szabad elfelejtenünk! Nem csoda, hogy ezt olvashatjuk: „Jól tennénk, ha mindennap elmélkednénk Krisztus életéről. Vegyük át pontról pontra, képzeljünk el minden jelenetet, különösen a végsőket! Ha így időzünk értünk hozott nagy áldozatánál, benne való bizalmunk állandósul, szeretetünk elmélyül, Lelke mélyebben áthat bennünket” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 61. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: