TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Mint ahogy akkor, most is mindenki kap választási lehetőséget. A kulcs­szó itt a választás. A Szentírás azt tanítja, hogy a saját szabad döntésünk az életről vagy halálról, az áldásról vagy átokról, a jóról vagy gonoszról határozza meg, hogy végül melyik három elé nézünk (élet, jó, áldás vagy halál, gonoszság, átok). Ez eltér egy bizonyos keresztény felfogástól, amely szerint némelyeket Isten már a születésük előtt nemcsak kárhozatra rendel el, hanem arra is, hogy örökké égjenek a pokolban. Milyen jó tudni, hogy még ha valaki rosszul is dönt, annak halál, örök halál lesz a következménye, nem pedig örökös gyötrelem a soha ki nem alvó tűz tavában!

„»A bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban« (Róm 6:23). Az élet az igazak öröksége, a halál pedig a gonoszok osztályrésze. Mózes ezt mondta Izraelnek: »Elődbe adtam ma néked az életet és a jót; a halált és gonoszt« (5Móz 30:15). E bibliaversben említett halál nem Ádám halála, mert Ádám törvényszegésének büntetését az egész emberiség szenvedi. Mózes »a második halált« állította szembe az örök élettel” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 467. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A csoportban beszélgessünk még a keddi részben tárgyalt gondolatról: vajon közvetlenül Isten sújtja-e az engedetlenséget büntetéssel itt és most, vagy ez inkább az engedetlen cselekedetek törvényszerű következménye? Vagy esetleg mindkettő? Előfordulhat, hogy az egyik esetben ez történik, máskor pedig amaz? Hogyan értjük ezt a témát?

2) Az iménti White-idézetben szereplő bibliaszövegek tanítása szerint mit tudhatunk meg az isteni erőről, ami a rendelkezésünkre áll a bűn feletti győzelemhez?

3) Olvassuk el Róm 10:1-10 szakaszát, amelyben Pál 5Móz 30:11-14 verseit idézi! Ebben a részben Pál a Jézusba vetett hit általi megváltás gondolatát állítja szembe azzal, amikor az ember a törvény által próbál megváltást szerezni, megigazulni. Vajon miért idézte Pál ezt a részt Mózes ötödik könyvéből? Figyeljük meg különösen Róm 10:10 versét: „A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás meg üdvösségre szolgál” (Róm 10:10, SZIT). Mire utalt itt Pál?

4) A saját kultúránk, társadalmunk, népcsoportunk nézetei hogyan vihetnek bele minket is hamis istentiszteletbe, ha nem vigyázunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: