NEM TÚL NEHÉZ

Mózes ötödik könyve elején az Úr elmondja, hogy mi lesz, ha a nép megtér és elfordul gonosz útjairól. Csodálatos ígéretek hangzanak el.

Olvassuk el 5Móz 30:1-10 szakaszát! Milyen ígéreteket tett Isten még az engedetlenség következményeinek a felsorolása között is? Mit tanít ez a kegyelméről?

Ezt bizonyára vigasztaló lehetett hallani, persze nem az a lényege ennek a résznek, hogy nem számít, ha elfordulnak attól, amit Isten megparancsolt. Az Úr senkinek nem ajánl olcsó kegyelmet. Ebből mindenképpen megláthatták Isten szeretetét, amire ők szeretettel felelhettek, amit pedig az engedelmességükkel mutathattak ki.

Mit mondott az Úr a népnek 5Móz 30:11-14 szakaszában? Milyen alapvető ígéret hangzik el ezekben a versekben? Az Újszövetségben mely igékben tükröződik ugyanez a gondolat?

Figyeljük meg ezt a gyönyörű szavakkal, megtámadhatatlan logikával kifejezett kérést! Az Úr nem kíván tőlük olyasmit, amit nehéz megtenni. Isten parancsolata nem „nehéz” vagy „titokzatos”, amit ne érthetnének meg, és nincs is elérhetetlen távolságban. Nem a mennyben van, amit csak valaki más szerezhetne meg nekik, a tenger túlsó partjára sem kell elmenni érte. „Sőt nagyon közel van hozzád ez az ige. A szádban és a szívedben van, hogy teljesíthesd” (5Móz 30:14, ÚRK) – mondja az Úr. Vagyis elég jól tudod, hogy elmondhasd, a szívedben van, tehát tudod, hogy azt kell tenned, nincs mentséged az engedetlenségre. „Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 228. o.).

Pál apostol a Krisztusban való megváltás összefüggésében idézi éppen ezeket a verseket, a hit általi megigazulás példájaként (lásd Róm 10:6-10).

Mindezek után pedig Mózes ötödik könyvében az a felhívás hangzott Izrael népének, hogy válasszanak az élet és halál, az áldás és az átok között. Amennyiben kegyelemből és hit által az életet választják, meg is kapják azt.

Nincs ez másként ma sem, nem igaz?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: