TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Krisztus ellensége, aki fellázadt Isten törvénye ellen a mennyben, mesteri, képzett hadvezérként minden erejét latba vetve az egyik megtévesztő fortélyát hozza elő a másik után, hogy közömbösítse a törvény hatását, pedig az mutat rá egyedül a bűnre és az igazság mércéjére” (Ellen G. White cikke, Review and Herald. 1890. november 18.).

Kétbillió galaxis ragyog a kozmoszban, minden egyes galaxisban százmilliárd csillag van – ez 100 000 000 000. Kétbillió galaxis, százmilliárd csillaggal: az annyi mint 200 000 000 000 000 000 000 000 csillag. Az élet törvénye, hogy ami megalkot, létrehoz valamit, annak nagyobbnak kell lennie annál, felül kell múlnia azt. Picasso nagyobb a műalkotásánál, meghaladja azt. A kozmoszunkat megalkotó, létrehozó Istennek mindenképpen hatalmasabbnak kell lennie annál, azt felül kell múlnia. Ennek fényében gondolkodjunk el a következő igéről! „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” (Jn 1:1-3, ÚRK). Tehát mit tett Isten, aki megalkotta az egész teremtett világot, a 200 000 000 000 000 000 000 000 csillagot és minden egyebet? Kisbabává „zsugorodott”, aztán bűntelen életet élt, majd meghalt a kereszten, felvállalva a bűneink és gonoszságunk büntetését, hogy mi megkaphassuk az örök élet ígéretét. Elénk tárul ez a hatalmas igazság: a kegyelem, amit Isten Krisztusban adott a kereszten. És mit kér Isten ezért? „Mindezt hallva ez a dolgok summája: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga” (Préd 12:15, ÚRK)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A csoportban térjünk vissza a hétfői rész utolsó kérdéséhez! Hogyan kerülhetik el a legalizmus rejtett csapdáit azok, akik hisznek Isten törvénye, a Tízparancsolat (benne a negyedik parancsolat) megtartásának fontosságában? Miben különbözik a törvényeskedéstől az engedelmesség, még a szigorú, rendíthetetlen engedelmesség is? Hogyan határozhatjuk meg a kettő közötti különbséget?

2) Említsünk néhány történetet a saját tapasztalatunkból vagy másokéból azzal kapcsolatban, hogy a Tízparancsolat megszegőinek súlyos következményeket kell elszenvedniük! Ezek szerint hogyan tükrözi Isten szeretetének valóságát a törvény?

3) Miért eleve hiábavaló, ha megpróbálunk megdolgozni a mennybejutásunkért? Hogyan mutat rá erre a kereszt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: