A TÖRVÉNY MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVÉBEN

A héberek Kánaán határára értek. Isten kiválasztott népe végre örökül veheti az Isten által nekik ígért földet. Amint eddig is láttuk, Mózes ötödik könyve tartalmazza Mózes végső tanításait, amelyeket a hébereknek mondott, mielőtt elfoglalták az országot. Ezek között szerepelt az engedelmesség parancsa.

Mit hangsúlyoznak újból és újból és újból a következő versek? Miért volt ez annyira fontos a nép számára? 5Móz 4:44; 17:19; 28:58; 30:10; 31:12; 32:46; 33:2

Mózes ötödik könyvének felületes olvasásából is kitűnik, hogy mennyire meghatározó volt Izrael népe számára a törvénynek való engedelmesség. Ez szövetségi kötelességük volt, a szó szoros értelmében. Isten oly sokat tett és továbbra is tesz értük, mindazt, amit ők nem tehettek volna meg és amit nem is érdemeltek meg. Éppen ez a kegyelem lényege, hogy Isten azt adja nekünk, amit nem érdemlünk meg. Viszonzásul azt kérte, hogy engedelmeskedjenek törvényének. Nincs ez másként most sem. Isten kegyelme üdvözít, a törvény cselekedetei nélkül. „Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül” (Róm 3:28), a mi válaszunk pedig: engedelmesség a törvénynek. Nem az üdvösség elérését célzó hiábavaló próbálkozásból törekszünk engedelmeskedni a törvénynek – „Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van” (Róm 3:20, ÚRK) –, hanem az Isten nagy kegyelme által nyert üdvösségünk következtében. „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok” (Jn 14:15). Mózes ötödik könyvét tekinthetjük a kegyelem és a törvény egy nagy példázatának. Kegyelméből Isten megvált bennünket, megteszi értünk, amire mi képtelenek volnánk önmagunkért (mint ahogy Izrael sem menekülhetett volna meg Egyiptomból egyedül), erre pedig azzal felelünk, hogy hit által engedelmeskedünk neki és törvényének. A Biblia bemutat egy népet Ádám bűnesetétől kezdve egészen azokig, akik átélik a nyomorúságos időt és a fenevad bélyegének a korát, „akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12). Istennek a szövetséges népével való kapcsolata a törvényen és a kegyelmen alapszik. Isten kegyelmesen megbocsátja törvényszegésünket, ugyanakkor képessé tesz az engedelmességre is. Ez az engedelmesség pedig a vele való kapcsolatból fakad.

Hogyan kerülhetjük el a törvényeskedés csapdáját, miközben törekszünk az engedelmességre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2021. 4. negyedév

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: