TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az egész örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltottak, és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fogják látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, megalázta magát, hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy a bűn átkát és szégyenét, Atyja arcának elrejtőzését viselte, mígnem az elveszett világ szenvedése meghasította szívét, és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, aki az ember iránti szeretetből letette dicsőségét és megalázta magát. Amikor az üdvözültek Megváltójukra néznek, és arcán meglátják az Atya örök dicsőségét, amikor trónjára tekintenek, amely öröktől fogva mindörökké létezik, és felfogják, hogy országának soha nem lesz vége, lelkesen énekelni kezdenek: »Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek, és aki megváltott minket Istennek a maga végtelenül drága vérén«” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 555. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el újból a fentebbi White-idézetet! Ennek fényében miért fontos, hogy az Isten iránti szeretetünk legyen a legnagyobb? Gondolkodjunk el annak jelentőségén, hogy Isten függött a kereszten értünk, Ő, aki „fenntartotta a roppant tér megszámlálhatatlan világát”! Miért ez az alapja az Istennel való kapcsolatunknak?

2) Időzzünk még annál a gondolatnál, hogy egyszerre szeretjük és féljük Istent! Hogyan lehetséges ez, és miért van erre szükség?

3) Könnyű szeretni Istent, amikor az életünkben jól mennek a dolgok. Viszont mi történik, ha tragédia szakad ránk? Ilyenkor miért még fontosabb szeretni Istent, mint amikor minden rendben van?

4) Térjünk vissza a csütörtöki rész utolsó kérdéshez! Milyen különböző úton-módon tudjuk elmagyarázni valakinek, aki nem hisz, hogy mit jelent szeretni Istent? Hogyan szerethetünk valakit, akit még soha nem láttunk? Valójában miért nem számít, hogy személyesen még nem láttuk az Urat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: