Mózes történelmi leckéje

SZOMBAT DÉLUTÁN

e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:1-16; 2Mózes 32:29-32;

4Mózes 14; 5Mózes 1–3; János 14:9; Efezus 3:10

„És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt” (1Kor 10:3-4).

„Ezeket a szavakat mondta Mózes” (5Móz 1:1, ÚRK) – így kezdődik Mózes ötödik könyve. Noha a könyvben valóban ő, a lénye dominál, a nyitó szavaitól kezdve egészen a Moáb földjén bekövetkezett haláláig (5Móz 34:5), Mózes ötödik könyve (mint az egész Biblia) valójában az Úr Jézusról szól, aki megteremtett (1Mózes 1–2. fejezet; Jn 1:1-3), életben tart (Kol 1:15-17; Zsid 1:3) és megvált bennünket (Ézs 41:14; Tit 2:14). Tágabb értelemben Mózes ötödik könyve azt mutatja be, hogyan folytatta az Úr teremtő, fenntartó és megváltó munkáját népe életében, az üdvösségtörténelem meghatározó idejében.

Közvetlenül mielőtt Izrael népe végül belépett Kánaán földjére, Mózes történelmi leckét adott nekik. Ennek a témája visszhangzik az egész Bibliában: Emlékezz mindarra, amit az Úr tett érted a múltban!

Tanítása számunkra is fontos, akik a még különb ígéret földjének a határán állunk: „Visszatekintve a történelmünkre, amíg eljutottunk lépésről lépésre a mostani állomásra… csodálat és bizalom tölt el vezetőnk, Krisztus iránt. Nem kell félnünk a jövőtől, ha nem feledjük az utat, amelyen vezetett bennünket az Úr, sem azt, ahogyan a múltban tanított” (Ellen G. White: Life Sketches. 196. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2021. 4. negyedév

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: