HITEHAGYÁS ÉS BÜNTETÉS

„Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük” (2Móz 19:8; lásd még 24:3, 7). A nép minden alkalommal kétségkívül komolyan gondolta ezt, azonban a szent történelemből kitűnik, hogy a tetteik sajnos ellentmondtak a szavaiknak. Kiválasztott népként önként léptek szövetségre az Úrral, de nem tettek eleget a megállapodás rájuk eső részének, ami valójában csak egy dologra szűkült le.

A szövetség szempontjából mi volt Izrael számára a döntő elem? 2Móz 19:4-5

A felszólítás az Istennek való engedelmességre és törvénye betartására akkor sem volt törvényeskedés, mint ahogy most sem az (lásd Mt 7:24-27; Jn 14:15; Róm 6:11-12; Jak 2:20), de Izrael népe újból és újból elbukott, nem tudták betartani a szövetség rájuk vonatkozó részét.

Nagyon korán, már a Sínai-hegy lábánál rettenetes hitehagyásba estek (lásd 2Móz 32:1-6). Sajnálatos módon úgy tűnt, hogy a hitetlenség inkább norma volt, mint kivétel. Ezért ahelyett, hogy gyorsan bevonulhattak volna az ígéret földjére, negyven évig vándoroltak a pusztában.

4Móz 14:28-35 szerint milyen ítéletet szabott ki Isten a népre azért, mert nem bíztak abban, amit az Úr mondott nekik?

Az engedetlenség gyakran nem nyílt lázadásból fakadt, mint ahogy ma sem, inkább az Isten parancsa iránti bizalmatlanságból. Izrael bűne azért volt égbekiáltó, ahogyan Isten is elmondta, mert „mindazok az emberek, akik látták dicsőségemet és csodáimat, amelyeket Egyiptomban és a pusztában cselekedtem, és megkísértettek engem immár tízszer is” (4Móz 14:22, ÚRK). Továbbra is elutasították az engedelmességet, mindannak dacára, amit láttak és tapasztaltak. Nem foglalták el a földet még annak ellenére sem, hogy Isten megígérte: bevehetik azt (4Mózes 13–14. fejezet).

Gondoljunk bele az iménti kijelentésbe, miszerint az engedetlenség gyakran abból fakad, hogy az ember nem bízik Isten szavában! Miért igaz ez, és hogyan tanulhatunk meg jobban bízni Istenben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: