TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Mindannyian azonnali és határozott választ akarunk az imáinkra, és kísértést érzünk arra, hogy elbizonytalanodjunk, amikor késik a válasz, vagy nem várt formában érkezik. Isten viszont bölcsességében és jóságában nem mindig pontosan akkor és úgy válaszol az imánkra, amikor és ahogyan szeretnénk. Többet és jobbat ad nekünk annál, minthogy minden kívánságunkat teljesítse. Mivel bízhatunk bölcsességében és szeretetében, nem szabad azt kérnünk, hogy a mi akaratunkkal értsen egyet! Inkább nekünk kell elfogadnunk és teljesítenünk az Övét! Saját vágyaink és érdekeink vesszenek el az Ő akaratában” (Ellen G. White: Gospel Workers. 219. o.)!

„Még egy kis idő, és Jézus visszajön, hogy megmentse a gyermekeit és elvégezze rajtuk a halhatatlanság utolsó simításait… A sírok megnyílnak, a halottak pedig győztesen jönnek elő, azt kiáltva, hogy »Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?« Jézusban elaludt szeretteink halhatatlanságba öltözve jönnek majd elő” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship. 350. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondoljunk a nagy küzdelem valóságára! Hogyan zajlik ez most a világban? Mi a helyzet a saját életünkkel? Valóságos, nem igaz? Sokkal valóságosabb, mint általában gondolják, mert sokan nem hisznek az ördögben. Miért olyan fontos tisztában lenni a nagy küzdelem valóságával ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a saját helyzetünket a világban? Miért ad nyugalmat az, amit tudunk a nagy küzdelem végéről?

2) A prófécia elterelheti a figyelmünket, ha megpróbálunk túlmenni az egyértelműen feltárt dolgokon. Milyen gyakran okozott már problémát az egyház tagjainak, hogy megjövendöltek eseményeket, vagy elhitték mások jövendöléseit, amelyek végül nem teljesedtek be? Hogyan védhetjük meg magunkat ennek csapdájától?

3) Beszéljük meg az osztályban Jel 14:9-11 szakaszát, illetve azt a kérdést, hogy a fenevadat és annak képét imádók nem találnak nyugalmat! Mit jelent ez?

4) Vitatott kérdés az egyházban, hogy lehet-e szerepünk Krisztus visszajövetelének siettetésében, vagy nem. Miért kell tevékeny szerepet vállalnunk az adventi üzenet terjesztésében, akármi is legyen az álláspontunk ebben a kérdésben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: