MEGNYUGVÁS, BÉKESSÉG

A keresztények már hosszú évszázadok óta várják Krisztus visszatérését. Valóban abban tetőzik minden reménységünk, ami nemcsak a miénk, hanem mindazoké, akik az egész történelem során Isten hűséges népe közé tartoztak.

Olvassuk el Zsid 11:13-16 szakaszát! Milyen nagyszerű ígéret van itt, nemcsak a múltban élők, hanem a mi számunkra is?

Semmi értelme nem lenne ezeknek a verseknek, ha úgy volna, ahogyan általában értik a halált. Mit jelent ebben a szakaszban az, hogy a hithősök nem nyerték el az ígéreteket? A haláluk után állítólag most a mennyben vannak Jézussal, élvezik a jutalmukat. Például amikor Billy Graham meghalt, újból és újból azt hallottuk, hogy most már a mennyben van Jézussal.

Kissé ironikus ez a nézet, mert amikor valaki meghal, azt halljuk, hogy „Nyugodjék békében!” Hogy is van ez? Békében nyugszanak, vagy a menny­ben teszik azt, ami ott szokás (például nézik a sok „jót”, ami itt történik)?

Mit mondott Jézus a halálról? Olvassuk el Jn 11:11 versét!

A „békében” való nyugvás gondolata felel meg a valóságnak, nem igaz? A halottak pihennek. „A hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat és nincs nagy jelentősége. »Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké [...] nem kóstol halált örökké« (Jn 8:51-52). A keresztények számára a halál csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet Istenben elrejtett élet. »Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is Ővele együtt, megjelentek dicsőségben« (Kol 3:4)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 694. o.).

Jézus az öntudatlan alváshoz hasonlította a halál pillanata és a feltámadás reggele közé eső állapotot (Jn 11:11-14), de azt is kihangsúlyozta, hogy mind a megváltottak, mind az elveszettek elnyerik majd a jutalmukat a feltámadás után (Jn 5:28-29). Rámutatott, hogy milyen fontos felkészülni a halálra, bármikor is érkezzen.

Milyen vigaszt találunk abban a tudatban, hogy elhunyt szeretteink most valóban pihennek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: