VISSZASZÁMLÁLÁS

Jézus az Olajfák hegyén széles ecsetvonásokkal festette le a jövőt, amikor a tanítványai megkérdezték: „Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének” (Mt 24:3, RÚF)?

Máté evangéliuma 24. fejezetében feljegyzett híres prédikációja felöleli a történelem folyamát az Ő korától kezdve a második eljöveteléig, illetve az azon túli időkig. Krisztus fel akarta vázolni a végidei próféciák isteni időrendjét a különböző korokban élő népe tagjai számára, hogy a végidőben élők felkészülhessenek a legvégső eseményre. Azt akarta, hogy biztos nyugalomra találjunk a szeretetében, még akkor is, amikor körülöttünk minden a darabjaira hullik.

Az adventisták jól ismerik Dániel írását arról, hogy „Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak” (Dán 12:1, RÚF). Jézus azt akarja, hogy felkészüljünk a második adventjét megelőző eseményre.

Milyen lesz Jézus visszajövetele? Mit tehetünk, nehogy bárki megtévesszen bennünket? Olvassuk el Mt 24:4-8, 23-31 részeit!

Jézus adventje valóságos esemény lesz a végidőben, és hatalmas a jelentősége, tekintettel arra, hogy mennyi helyet kap a próféciákban és Jézus prédikációiban.

Az egész világon csupán nyolcan álltak készen, amikor legutoljára egyetemes kiterjedésű krízishelyzet következett be. Jézus a visszajövetele váratlanságát ahhoz az esethez, az özönvízhez hasonlítja (Mt 24:37-39). Bár senki nem ismeri annak napját vagy óráját (Mt 24:36), Isten már tudatta velünk a prófétai menetrendet, amit figyelhetünk a világban körülöttünk zajló események között.

Mi is szerepet kaptunk a profetikus drámában. Mi a feladatunk? Összpontosítsunk Mt 24:9-14 szakaszára!

Nem csupán megfigyelői vagyunk a kozmikus küzdelemnek, az evangélium hirdetésében tevékeny résztvevőknek kell lennünk, nekünk is vinnünk kell azt az egész világra! Ez azt jelenti, hogy minket is üldözni fognak.

Mit jelent az, hogy valaki „mindvégig állhatatos marad”? Hogyan lehet ezt megtenni? Milyen napi döntéseket kell meghoznunk azért, hogy ne valljunk kudarcot, amint az sokakkal megtörtént a múltban, illetve megesik majd a jövőben is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: