KÉTIRÁNYÚ UTCA

Úgy tűnik, hogy Jónás több bajt okozott, mint amennyi hasznot hozott. Ninive veszélyes volt, de a leírás szerint mintha nem is a niniveiek jelentették volna a gondot. Megértették az üzenetet és gyorsan megtértek. Ebben a missziós történetben inkább Jónás, a misszionárius a gyenge láncszem. A beszámoló szerint Isten a vonakodó próféta nyomába eredt, mert tudta, hogy Jónásnak éppen annyira szüksége volt arra a missziós útra, mint amennyire Ninive lakóinak hallaniuk kellett a misszionárius üzenetét.

Olvassuk el Júdás levelét! Hogyan tarthatjuk meg magunkat „Isten szeretetében” (Júd 1:21)? Mit jelent ez?

Rövid újszövetségi könyve 21. versében Júdás azt mondja, hogy „tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát örök életre” (RÚF). Nem egyszeri alkalommal tapasztaljuk személyesen Isten szeretetét és kegyelmét. Úgy tarthatjuk meg magunkat az Úr szeretetében, ha nyitunk mások felé. Júdás a következő versekben azt tanácsolja, hogy könyörüljünk az embereken és mentsük meg őket, mintha tűzből ragadnánk ki őket.

Olvassuk el Júd 1:20-23 részét! Mit mond itt Júdás, ami vonatkozik Jónás történetére is? Mit üzen ez nekünk?

Isten talán azért küldte el Jónást Ninivébe, mert a próféta nem sokat gondolkodott azon, milyen is volt a kapcsolata az asszírokkal az elhívása előtt. Annyit valószínűleg tudott, hogy nem szerette őket túlzottan. Viszont arról fogalma sem volt, hogy valójában mennyire gyűlölte őket, milyen végletes tettekre is kész volt, hogy elkerülje őket, talán az elhívása után is. Jónás nem állt készen arra, hogy a mennyben egy ninivei ember legyen a szomszédja. Még nem tanult meg úgy szeretni, ahogy Isten szeret. Az Úr azért küldte a prófétát Ninivébe, mert szerette annak a városnak a lakosait is, azt akarta, hogy ott legyenek a mennyben. És épp azért Jónást hívta el, mert őt is szerette. Azt akarta, hogy növekedjen és egyre jobban hasonuljon hozzá, miközben együtt dolgoznak. Valódi nyugalmat kívánt Jónásnak, amiben csak akkor lehet része, ha üdvözítő kapcsolatban áll Istennel és az Ő akaratát cselekszi. Az utóbbinak az is a része, hogy nyit mások felé, ahhoz a hithez és reménységhez irányítja őket, ami nekünk is megvan.

Mennyi időt fordítunk arra, hogy mások üdvösségéért tegyünk valamit? Lelki értelemben véve hogyan vezet oda ez a munka, hogy nyugalmat találjunk Jézusban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: