TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Nem mindig vagyunk hajlandóak Jézushoz fordulni a megpróbáltatásainkkal és a nehézségeinkkel. Időnként embereknek mondjuk el a bajainkat, a gondjainkat, akik nem segíthetnek rajtunk, nem Jézusra bízunk mindent, aki pedig képes a bánatunkat örömre és békességre fordítani. Az önmegtagadás és az önfeláldozás dicsőséget, győzelmet hoz a keresztnek. Isten ígéretei nagyon értékesek! Tanulmányoznunk kell az Igét ahhoz, hogy megismerjük az Úr akaratát! Tágas térre vezetnek az ihletett szavak, ha szorgalmasan kutatjuk és betartjuk azokat, és botladozás nélkül járhatunk. Bárcsak minden lelkész és az egész nép Jézushoz vinné a terheit és mindazt, amit nem értenek! Ő vár és békét, nyugalmat akar adni. Sosem hagyja el azokat, akik belé vetik a bizalmukat” (Ellen G. White: The Signs of the Times. 1887. március 17. 161. o.)!

„Kedves fiatalok! Nem örömteli reménységgel és várakozással tekintetek előre arra az időre, amikor az Úr, az igazságos Bíró megvallja majd a neveteket az Atya és a szent angyalok előtt? Úgy lehet a legjobban felkészülni Krisztus második megjelenésére, ha szilárdan hiszünk a nagyszerű üdvösségben, amit első adventjével szerzett meg nekünk. Hinnünk kell, hogy Krisztus a személyes Megváltónk” (Ellen G. White: Our High Calling. 368. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Miért olyan különleges a szombat, hogy az Isten népének szánt mennyei nyugalmat vetíti előre? Azaz, hogyan adja az örökkévalóság előízét a szombati nyugalom?

2) Az engesztelés megbékélést jelent, és megmutatja az Istenhez visszavezető utat. Gondolkodjunk el Róm 5:11 fontos állításán: „Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.” Mit válaszolnánk, ha valaki megkérdezné tőlünk: „Mit jelent megbékélni Istennel? Mennyiben lesz más ettől az életünk?”

3) Hogyan kerülhetjük el azt, hogy csak a lényegtelen dolgokra összpontosítsunk a keresztényi életünkben? Mi segít Isten Igéjének teljes képére figyelni?

4) Térjünk vissza Izrael pusztai hibáihoz és hitetlenségéhez! Milyen hasonló elveket találunk az ő és a mi kihívásaink között, még ha a részletek különböznek is (mi nem a sivatagban vándorlunk)? Keresztényi utunk során hogyan érhetnek bennünket is az övékéhez hasonló nehézségek? Hogyan tanulhatunk a hibáikból?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: