TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Egész héten gondolnunk kell a szombatra és fel kell rá készülnünk a parancsolat szerint! Nem szabad pusztán törvényként megtartani…

Az egész menny megtartja a szombatot, de nem kedvtelen semmittevéssel. Azon a napon a lélek minden erejének fel kell ébrednie, hiszen nem arra készülünk, hogy Istennel és Krisztussal, az Üdvözítőnkkel fogunk találkozni? Hitben megláthatjuk Őt, akinek az a vágya, hogy minden egyes embert felüdítsen és megáldjon” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 353, 362. o.).

„Mégis, Isten magasabb követelményeket állít szombaton, mint más napokon. Népe felhagy szokásos tevékenységével, és imádkozással, elmélkedéssel tölti az időt. Nagyobb kegyet kérhetnek tőle szombaton, mint a többi napon. Isten különös figyelmét igénylik. Áldásának legjaváért könyörögnek. Isten nem várja meg a szombat elmúltát e kérések teljesítésével. A menny munkája sohasem szűnik meg, és az embernek sem kell megpihennie a jó cselekedetek munkálásában. A szombat nem a haszontalan semmittevés idejéül rendeltetett. A törvény megtiltja a világi munkát az Úr pihenőnapján; a megélhetés érdekében végzett mindennapi tevékenységet szüneteltetni kell, a világi örömökért vagy haszonért való munka sem törvényes e napon – de ahogyan Isten megszűnt teremtő munkájától, megpihent szombaton és megáldotta azt, úgy kell az embernek is elhagynia napi elfoglaltságát, és az egészséges pihenésnek, az imádásnak és a szent cselekedeteknek szentelnie e szent órákat. Krisztus munkája, a beteg meggyógyítása tökéletes összhangban volt a törvénnyel, megtisztelte a szombatot” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 165. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A környezetvédelem több országban heves politikai vita tárgya lett. Hogyan vigyázhatnak az adventisták a természetre anélkül, hogy politikai programok hirdetőivé válnának?

2) A szolgálat a fejben kezdődik. Hogyan erősíthetjük magunkban azt a lelkületet, hogy szolgáljunk a környezetünkben (a családban, a gyülekezetben és a környéken)? Milyen alkalmakat kínál erre a szombat?

3) Minden szombat arra emlékeztet, hogy Isten teremtette az egész emberiséget, segít az Ő szemüvegén át látni az embereket. Hogyan emlékeztethet a szombat arra, hogy nem számítanak a faji, etnikai, anyagi és nemi különbségek, hiszen Isten mindannyiunkat a saját képére teremtett és szeret?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: