TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Dávid bűnbánata őszinte és mély volt. Nem tett semmi kísérletet arra, hogy elfedezze bűnét. Nem igyekezett megszökni a fenyegető ítélet elől, ez inkább imára késztette. Látta… beszennyezett lelkét; undorodott a bűntől. Nemcsak bocsánatért, hanem szíve tisztaságáért is könyörgött… A bűneiket megbánó bűnösöknek adott isteni ígéretben meglátta Isten bocsánatát, és ez biztosíték volt, hogy neki is megbocsát…

»Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet óh Isten nem veted te meg!«

Bár Dávid elbukott, az Úr felemelte őt… Dávid azonban megalázkodott és megvallotta bűnét, míg Saul megvetette a feddést és bűnei meg nem bánásával megkeményítette szívét.

Dávid történetének ez a szakasza… az emberiség harcáról, kísértéseiről, az Isten előtti őszinte bűnbánatról… adott egyik legerőteljesebb szemléltetés. Évszázadokon át… Isten gyermekeinek ezrei, akik bűnbe estek és kétségbeesésükben már-már feladták a küzdelmet, megemlékeztek arról, hogy Dávid őszinte bűnbánatát és beismerését Isten miként fogadta el, noha szenvedett törvényszegéséért, és így bátorságot merítettek a bűnbánatra és erőt kaptak ismét Isten parancsolatainak útján járni.

Mindenki, aki… megalázza lelkét, amint Dávid is tette, biztos lehet abban, hogy van remény számára… Az Úr egyetlen őszinte lelket sem vet el” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 676-677. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Miért van az, hogy végső soron Isten ellen irányul minden bűn? Mit jelent az, hogy ellene vétkezünk?

2) Mit mondhatnánk annak, aki nem érti, miért szenvednek ártatlan emberek, mint Úriás vagy akár Dávid és Betsabé újszülött fia? Hogyan beszélhetünk Isten szeretetéről és igazságáról ilyen helyzetben? Hogyan segít ilyenkor a nagy küzdelem szemlélete?

3) Vajon miért foglalkozik két teljes fejezet a Bibliában Dávid és Betsabé szörnyű történetével? Miért kellett beszámolni erről az esetről?

4) Gondolkozzunk még azon, hogy a bűn elválaszt Istentől, ahogy azt Zsolt 51:13-14 versei is kifejezik! Milyen tapasztalatunk volt már e téren? Miért olyan fájdalmas ennek az elszakadásnak az érzése? Miért a kegyelem ígérete az egyetlen gyógyír rá?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: