TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Az énközpontú életben nem lehet növekedés, sem gyümölcstermés. Ha elfogadtad Krisztust személyes Megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat elfelejtve másokon segíteni! Beszélj Krisztus szeretetéről és jóságáról! Végezz el minden kínálkozó feladatot! Érezz felelősséget másokért, és minden hatalmadban álló eszközzel igyekezz megmenteni az elveszetteket! Ha befogadod Krisztus Lelkét, az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 40. o.).

A gyülekezet tagjainak problémáit illetően: „ha Isten kegyelme nem hatja át minden fél szívét, az illető csoportok, akik között nézeteltérések merültek fel, órákon át képesek egymással elvitatkozni. Nemcsak saját idejüket fecsérlik el, hanem Isten szolgáit is arra kényszerítik, hogy végighallgassák vitáikat. Ha félretennék a büszkeséget és az önzést, öt perc alatt el lehetne intézni a legnehezebb ügyet is” (Ellen G. White: Early Writings. 119. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gondoljuk végig az osztályban, hogyan kerekedhetünk felül az önzésen a gyakorlatban! Hogyan vállalhatunk felelősséget egymás előtt, hogy ez megvalósuljon?

2) Az ambíció önmagában véve nem rossz. Hogyan várhatunk nagy dolgokat Istentől anélkül, hogy teljesen hatalmába kerítene bennünket a nagyravágyás?

3) A legtöbben nem mutatják ki a nagyravágyást, a képmutatást, az önzést vagy az irigységet, sokkal tetszetősebb álarcot tudnak felvenni. Viszont a felszín alatt ott húzódnak e rossz tulajdonságok, hasonlóan a nyárfa hatalmas gyökérrendszeréhez. Hogy néz ki a való életben a jellemváltozás, amit a Lélek irányít? Hogyan győzhetjük le a nyugtalanságot és lelhetünk igazi nyugalomra Jézusban?

4) Időzzünk még egy kicsit a csütörtöki rész utolsó kérdésénél, ami a második advent jelentőségével kapcsolatos! Elvégre milyen reményünk volna különben? Mi hasznunk lenne Krisztus első eljöveteléből? Ugyanis tudjuk, hogy a halottak alszanak a feltámadásig, ami pedig csak a második adventkor következik be.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: