A szövetség

1588-ban egy fiatal angol nő (héthónapos terhesen) kinézett a tengerre, és meglátta, hogy a spanyol armada százharminc, erősen felfegyverzett hajója a sziget felé közeledik, támadásra készen. Annyira megrémült, hogy idő előtt elindult a szülése, és a félelem volt a bába. A félelem valójában találó kép a nő gyermekére, Thomas Hobbes-ra, aki Európa egyik legnagyobb politikai filozófusa lett. Olyan korban élt, amikor Angliát polgárháború és vég nélküli vallási erőszak pusztította. Hobbes leírta, hogy erős, átfogó irányítás nélkül az emberek a folytonos félelem állapotában élnek – félnek a stabilitás hiánya miatt, félnek a hódítóktól, de leginkább a haláltól. „Mindenki harcol mindenkivel” – állapította meg, és figyelmeztetett, hogy ha nem hoznak valamilyen radikális döntést, az emberi élet csak „magányos, szegény, borzasztó, állatias és rövid” lesz.

Miben látta a megoldást? Hobbes szerint csak egy út van: az embereknek egyetlen hatalom irányítása alá kell állniuk, amely a külön akaratukat egyetlen akarattá redukálja, teljhatalmat gyakorol felettük. Ez a hatalom, ez az uralkodó – legyen az egy ember vagy egy testület – a nemzet feletti abszolút uralmával véget vethet az életüket oly félelmetessé és bizonytalanná tévő rettenetes állapotoknak. Más szóval, jogaiért cserébe a nép békét és biztonságot kap. Hobbes azt nevezte „szövetségnek”, amikor a nép átruházza a hatalmat az uralkodóra. A szövetség gondolata azonban távolról sem Hobbes-tól ered. Évezredekkel korábban Isten szövetséget kötött Izraellel, persze ennek a gyökerei még korábbi időkig nyúlnak vissza. Hobbes szövetségétől eltérően, amit a nép kezdeményezett és léptetett életbe, ezt a Mindenható, az ég és a föld Teremtője kezdeményezte és hirdette ki. Továbbá míg Hobbes szerint a szövetség egyedüli motivációja a félelem, az Úr szövetségének mozgatórugója a szeretet – Isten szeretete az elesett emberiség iránt, ami a keresztre vezette. Mi tehát viszonozzuk Isten szeretetét azért, amit Krisztus értünk tett, és Hobbes szövetségéhez hasonlóan, amelynek értelmében az alattvalóknak meg kell hajolniuk az uralkodó előtt, mi is alávetjük magunkat Istennek – a bűneinket, a félelmeinket, a helyesről és helytelenről alkotott elferdült nézeteinket. Nem azért tesszük ezt, hogy cserébe megszerezzünk valamit, hanem azért, mert már megkaptuk a lehető legjobbat, amit a Mindenható adhat – Jézus Krisztust és az egyedül benne található megváltást.

És ez hogyan történik? Egyszerű, mint egy csere: Krisztus elveszi a bűneinket és a saját igazságát adja helyette. Neki köszönhetően Isten olyan igaznak tekint bennünket, mint Ő maga. Így többé nem tulajdonít nekünk bűnt, annak már nem kell elválasztania bennünket tőle. Gyilkosok, házasságtörők, vakbuzgók, hazugok, tolvajok, sőt még a vérfertőzők is olyan igaznak tekinthetők, mint Isten maga. Ezt a csodálatos ajándékot, az igaznak nyilvánítást pedig az ember hit által, egyedül hit által kaphatja. Ezért beszélünk „hit általi megigazulásról”.

Csakhogy ez még nem minden! Gyilkosok, házasságtörők, vakbuzgók, hazugok, tolvajok, sőt még a vérfertőzők is Jézus által kapcsolatba léphetnek Istennel, mert Jézus vére nemcsak bűnbocsánatot, hanem megtisztítást, gyógyítást és helyreállítást is eredményez. Krisztus által újjászületünk, és ezzel a tapasztalattal Isten a szívünk hústábláira írja szent törvényét. Így a gyilkosok, házasságtörők, vakbuzgók, hazugok, tolvajok és a vérfertőzők többé már nem teszik azt, amit azelőtt. A bensőnkben lévő törvény szerint és által a hívő egész élete átalakul. Az újjászületett ember igyekszik azt megvalósítani, amit Isten helyez belé, és ehhez a vágyhoz Isten erejének ígérete társul. Ez a lényege annak, hogy mit jelent szövetséges kapcsolatban élni Istennel. Ebben a negyedévben közelebbről megvizsgáljuk Isten szövetségét, amit felkínál és amit megkövetel. Több forrásmunkát is igénybe vettünk, a tanulmány mégis főként a néhai Dr. Gerhard Hasel munkája alapján készült, akinek az észrevételei az Igével kapcsolatban (amelyben kinyilatkoztatást találunk a szövetség ígéreteiről) bátorítást, reménységet és megértést kínálnak, hogy megtanulhassunk valamit, amit Hobbes talán sosem értett meg: „A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1Jn 4:18).

Gerhard F. Hasel (PhD Vanderbilt Egyetem) a Hetednapi Adventista Egyház Andrews Egyetemének Teológiai Szemináriumán az Ószövetség és a Bibliai teológia professzora volt. 1981-1988 között a Szeminárium dékánjaként szolgált, és huszonhét éven át vezette a ThD/PhD tanulmányi programokat.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: