TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A legmagasabb rangú mennyei angyalnak sem lett volna hatalma arra, hogy akár egyetlen elveszett lélekért is váltságdíjat fizessen. A kérubok és szeráfok csak annyi dicsőséggel rendelkeznek, amennyivel Teremtőjük felruházta őket mint teremtményeit. Az ember Istennel való megbékéltetése csak egy Istennel egyenlő közbenjáró által volt lehetséges, akit tulajdonságai méltóvá tesznek arra, hogy az emberiség érdekében Istennel tanácskozzon, és aki be tudja mutatni Isten jellemét az elbukott világnak. Az ember helyettesének és kezesének emberi természettel kellett rendelkeznie, hogy összeköttetésben lehessen azzal az emberi családdal, melyet képviselnie kellett. Ugyanakkor mint Isten követének, isteni természettel is kellett rendelkeznie, hogy ezáltal tartsa a kapcsolatot a Mindenhatóval, valamint bemutathassa Istent a világnak és közvetítő legyen Isten és ember között” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. 1999, Advent Kiadó, 243. o.).

„Jézus így folytatja: ahogyan ti vallást tesztek énrólam az emberek előtt, úgy teszek én is vallást rólatok Isten és a szent angyalok előtt. Ti legyetek az én tanúim a földön, olyan csatornák, melyeken kegyelmem áradhat a világ meggyógyítására. Így leszek én a ti képviselőtök a mennyben. Az Atya nem fogyatékos jellemeteket nézi, hanem az én tökéletességembe öltöztetve lát titeket. Én vagyok az út, melyen az ég áldásai jönnek hozzátok. Valaki csak vallást tesz rólam és ezzel osztozik áldozatomban az elveszettekért, arról vallást teszek, hogy osztozzék a megváltottak dicsőségében és örömében” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 296. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mit tanít Róm 5:2, Ef 2:18 és 3:12 arról, hogy hogyan jutunk el az Atyához Jézus által?

2) Térjünk vissza a mai második White-idézethez! Figyeljük meg, mit mond Jézus közbenjárói szerepéről! Amikor az Atya ránk tekint, nem a mi jellembeli hiányosságainkat látja, hanem Krisztus tökéletességét.

3) A héten tanultak fényében hogyan válaszolnánk a következő kérdésre? „Tehát Krisztus a mennyei szentélyben van. Mégis mi a jelentősége ennek napi, gyakorlati szinten?”

ÖSSZEFOGLALÁS: A régi szövetség áldozati rendszerét felváltotta az új. Ma már nem bűnös papok mutatnak be állatáldozatokat a földi templomban, mert Jézus lett a tökéletes Áldozat. Ő képvisel bennünket az Atya előtt a mennyei szentélyben, ez az alapja az új szövetségnek és az ígéreteinek.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: