TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Ábrahám Kánaánban” c. fejezetből 100-106. o.; Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Prófétai eligazítás a válságban” c. fejezetből 353-354. o.

„A szolgálatra szólító iga Isten törvénye. Az Édenben kinyilatkoztatott, a Sínai-hegyen kihirdetett és az új szövetségben a szívbe írt nagy szeretettörvény az, ami az emberi munkást Jézus akaratához köti. Ha saját elgondolásainkra hagyatkoznánk, saját akaratunk után mennénk, Sátán uszályába sodródnánk, felvennénk jellemvonásait. Ezért Isten körülhatárol minket akaratával, amely nagy, nemes és felemelő. Arra vágyik, hogy türelmesen és bölcsen vállaljuk a szolgálat kötelességét. A szolgálat igáját maga Krisztus hordozta emberként. Így szólt: »Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van« (Zsolt 40:9). »Azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem« (Jn 6:38). Az Isten iránti szeretet, az Ő dicsőségéért érzett buzgalom, a bukott emberiség szeretete hozta Jézust a földre szenvedni és meghalni. Ez volt életének irányító ereje. Ezt az elvet akarja velünk elfogadtatni” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 272-273. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Istennek a Noéval, Ábrámmal, Mózessel és velünk kötött szövetsége az Ádámmal való szövetség folytatásának tekinthető, vagy egészen új dolog? Vö. 1Móz 3:15, 22:18 és Gal 3:8, 16 verseit!

2) Miért olyan fontos a szövetség személyes, kapcsolati oldala? Más szóval: lehet törvényes szerződést, „szövetséget” kötni valakivel anélkül is, hogy szoros, személyes kapcsolat lenne a felek között. Ám az Úr nem efféle megállapodásra törekszik, amikor szövetségre kíván lépni népével. Mi ennek az oka? Beszéljük meg!

3) A házasság milyen szempontból jó hasonlat a szövetségre? Milyen tekintetben nem megfelelő példa ez a szövetség bemutatására?

ÖSSZEFOGLALÁS: A bűn betörése miatt megromlott az a kapcsolat, amit a Teremtő eredetileg kialakított az emberiséggel, ősszüleinkkel, a törvény által azonban újból meg akarja alapozni ezt a szeretetteljes viszonyt. A szövetség jelöli egyrészt az Isten és közöttünk lévő elkötelezett kapcsolatot (hasonlóan a házassági kötelékhez), másrészt azt, ahogyan megvált bennünket és megbékéltet az Alkotóval. Istent a hatalmas szeretete készteti arra, hogy szövetséges kapcsolatot kezdeményezzen velünk. Kegyelméből fakadó ígéreteivel és kegyelmes tetteivel fogadja, hogy egységre lép velünk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: