Az ígéret: Isten örök szövetsége

, Gerhard F. Hasel korábbi írása alapján

Tartalom

I. Mi történt?
Mi történt?
VÉGIG TEKNŐSÖK…
AZ ALKOTÓ KÉPMÁSA (1Móz 1:27)
ISTEN ÉS AZ EMBER EGYÜTT (1Móz 1:28-29)
A FÁNÁL
A KAPCSOLAT MEGTÖRÉSE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A Szentírás beszámolói
II. Szövetségi bevezetés
Szövetségi bevezetés
SZÖVETSÉGI ALAPOK
SZÖVETSÉG NOÉVAL
SZÖVETSÉG ÁBRÁMMAL
A MÓZESSEL KÖTÖTT SZÖVETSÉG
ÚJ SZÖVETSÉG (Jer 31:31-33)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
HÉZSER ZOLTÁN: A FELFELÉ VIVŐ UTAK
III. „Örök időkre”
„Örök időkre”
A BŰN ALAPELVE (1Móz 6:5)
NOÉ (1Móz 6:9)
A NOÉVAL KÖTÖTT SZÖVETSÉG
A SZIVÁRVÁNY JELE
„CSAK NÓÉ MARADT MEG”
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
DOMJÁN JÁNOS: VÁLASZ
IV. Örök szövetség
Örök szövetség
JAHVE ÉS AZ ÁBRAHÁMI SZÖVETSÉG
’ÉL SADDAJ
ÁBRÁMBÓL ÁBRAHÁM (1Móz 17:4-5)
A SZÖVETSÉG ÁLLOMÁSAI (1Móz 12:1-2)
SZÖVETSÉGI KÖTELEZETTSÉGEK
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BODROG MIKLÓS: ÉNEK A FÉLELEM ELLEN
V. Az ígéret gyermekei
Az ígéret gyermekei
PAJZSOD
A MESSIÁS ÍGÉRETE, 1. RÉSZ
A MESSIÁS ÍGÉRETE, 2. RÉSZ
NAGY ÉS HATALMAS NÉP
„NAGGYÁ TESZEM NEVEDET”
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
REMÉNYIK SÁNDOR: SZERETNÉK PÉLDÁT VENNI…
VI. Ábrahám utódai
Ábrahám utódai
„MINDEN NÉP KÖZÜL”
FÖLDADOMÁNYOZÁS (1Móz 35:12)
IZRAEL ÉS A SZÖVETSÉG
A MARADÉK
LELKI IZRAEL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
FRITTMANN LÁSZLÓ: FOHÁSZ
VII. Szövetségkötés a Sínainál
Szövetségkötés a Sínainál
SASSZÁRNYAKON
A MEGVÁLTÁS MOTÍVUMA
SZÖVETSÉG A SÍNAI-HEGYNÉL
ISTEN ÉS IZRAEL
ÍGÉRETEK, ÍGÉRETEK… (2Móz 19:8)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BALÁSSY LÁSZLÓ: SZERETNI KÜLDÖTT
VIII. Szövetségi törvény
Szövetségi törvény
IZRAEL KIVÁLASZTÁSA (5Móz 7:7)
KÖTELÉKEK
TÖRVÉNY A SZÖVETSÉGBEN (5Móz 10:12-13)
ISTEN TÖRVÉNYÉNEK ÁLLANDÓSÁGA
HA…
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: MINDAZ
IX. A szövetség jele
A szövetség jele
KEZDETEK
SZOMBAT A SÍNAI ELŐTT
SZÖVETSÉGI JEL
A MEGSZENTELÉS JELE
MEGEMLÉKEZÉS A SZOMBATRÓL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
VIETÓRISZ JÓZSEF: KRISZTUS KÖVETŐI
X. Új szövetség
Új szövetség
„ÍME, ELJÖNNEK MAJD A NAPOK…”
ISTENNEK A SZÍVBEN VÉGZETT MUNKÁJA
Ó ÉS ÚJ SZÖVETSÉG
„JOBB SZÖVETSÉG” (Zsid 8:6)
AZ ÚJ SZÖVETSÉG PAPJA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BÓDÁS JÁNOS: JÉZUSNAK HIGGY!
XI. Szentély az új szövetségben
Szentély az új szövetségben
KAPCSOLATOK
BŰN, ÁLDOZAT ÉS ELFOGADÁS (Zsid 9:22)
HELYETTESÍTÉS
AZ ÚJ SZÖVETSÉG FŐPAPJA
JÉZUS MENNYEI SZOLGÁLATA (Zsid 9:24)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
BÓDÁS JÁNOS: GYŐZELEM
XII. Szövetségi hit
Szövetségi hit
GONDOLATOK A GOLGOTÁRÓL
A SZÖVETSÉG ÉS AZ ÁLDOZAT
ÁBRAHÁM HITE, 1. RÉSZ
ÁBRAHÁM HITE, 2. RÉSZ
AZ ÍGÉRETEKRE HAGYATKOZNI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PETRÁK JÁNOS: NÉZZ RÁM, URAM!
XIII. Az új szövetség szellemében élni
Az új szövetség szellemében élni
ÖRÖM
BŰNTEHERTŐL SZABADON
ÚJ SZÖVETSÉG
ÚJ SZÖVETSÉG ÉS KÜLDETÉS
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A testté lett Ige
2021. 2. negyedév

Az ígéret: Isten örök szövetsége

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: