TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„»És annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten« (Mt 1:23). »Az Isten dicsőségének ismerete« látható »Jézus Krisztus arcán« (vö. 2Kor 4:6). Az Úr Jézus Krisztus örök időktől fogva egy az Atyával. »Isten képmása«, az Ő nagyságának, fenségének visszatükrözője – az Ő »dicsőségének világoltatása« (vö. 2Kor 4:4, 6). Jézus azért jött földünkre, hogy ezt a dicsőséget kinyilatkoztassa. Eljött a bűn sötétjében bolyongó világunkba, hogy bemutassa Isten szeretetének világosságát – hogy legyen »VELÜNK AZ ISTEN«. Ezért jövendölték róla, hogy »nevét Immánuelnek nevezik«” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 11. o.).

„Júda országának javára lett volna, ha Akház mennyből küldött üzenetként fogadja ezt. De mivel úgy döntött, hogy emberi erőre támaszkodik, ezért pogányoktól kért segítséget. Kétségbeesésében ezt üzente Tiglat-Pileszernek, Asszíria királyának: »Szolgád és fiad vagyok! Vonulj fel, és szabadíts meg Arám királyának a markából, meg Izráel királyának a markából, akik rám támadtak« (2Kir 16:7). A kéréssel együtt gazdag ajándékot küldött a királyi kincstárból és a templom tárházából” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 204. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Vajon helyes jelet kérni Istentől, amikor valamilyen döntést készülünk meghozni? Milyen veszélyeket rejthet magában, ha így teszünk?

2) Jó az emberi segítség, ha van. Ugyanakkor hogyan ismerhetjük fel ennek a korlátait?

3) „Amikor az ember rádöbben, hogy a halál mindennek a vége, nincs rosszabb az életnél” – írta egy barátjának Lev Tolsztoj, orosz író. Mit felelhetünk erre a kijelentésre, ha tudjuk, hogy „Isten velünk van”?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten olyan helyzetbe hozta a hitetlen Akház királyt, amelyben nehéz döntést kellett meghoznia – hinni, vagy nem hinni, ez itt a kérdés. Az Úr minden elképzelhető jelet megadott volna neki, a király azonban nem engedte Istennek, hogy bemutassa neki, miért kellene hinnie. Inkább a „barátját”, Asszíria királyát választotta.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: