Keresztény oktatás

„A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség” (Péld 9:10).

Gondolkozzunk el ezen az igén, ami valójában két, egymással szorosan összefüggő elvet foglal magában: a „félelmet” – a megilletődést, mint amikor rácsodálkozunk Isten dicsőségére és hatalmára, valamint az „ismeretet”, mint amikor megtudjuk az igazságot Isten jelleméről. Ebből következik, hogy Istentől ered a bölcsesség, az ismeret és az eszesség.

Érthető, hiszen Isten a forrása mindannak, ami van; egyedül Ő teremtett meg és tart fenn minden létezőt (Jn 1:1-3; Kol 1:16-17). Akármit tanulunk is, bármit tudunk a kvarkokról, a hernyókról, a szupernovákról, az angyalokról, a démonokról, a mennyei fejedelemségekről és hatalmasságokról (lásd Ef 3:10) – bármiről, minden csak Isten által létezik. Ennélfogva az igazi ismeret, bölcsesség és értelem végső soron magától az Úrtól származik.

A Szentírás kijelenti: „az Isten szeretet” (1Jn 4:8), és ez magyarázza a következő idézetet: „A szeretet az igazi nevelés alapja. Ez a teremtés és megváltás alapja is. Ez világosan kitűnik abból a törvényből, amit Isten az élet vezérelveként nekünk adott. Az első és nagy parancsolat ez: »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből…« (Lk 10:27). A végtelen Mindenhatót teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből szeretni: minden erőnk, képességünk teljes kifejlesztését jelenti. Azt jelenti, hogy egész lényünkben – testünkben, lelkünkben és elménkben – helyre kell állítanunk Isten képmását” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 11-12. o.).

Az Úrtól ered minden helytálló ismeret, ezért az igazi oktatásnak, a keresztény tanítás egészének Isten és az önmagáról adott kinyilatkoztatása felé kell irányítania a gondolatainkat. Amire csak szükségünk lehet, Ő mindazt biztosította a természet, az írott Ige és abban Krisztus kinyilatkoztatása által, illetve valamennyit ahhoz is megadott, hogy üdvözítő kapcsolatba léphessünk az Úrral, és valóban teljes szívünkből, lelkünkből szerethessük Őt. A bűn által már évezredek óta megrontott természet világa is hirdeti Isten és a jelleme jóságát, méghozzá nagy erővel, ha a Szentírásban megadott nézőpontból vizsgáljuk. Viszont az írott Ige, a Szentírás az igazság tökéletes zsinórmértéke, ez a legnagyszerűbb kinyilatkoztatás arról, hogy kicsoda Isten, mit tett és tesz most is az emberiségért. Fontos, hogy a keresztény oktatásban központi szerepe legyen a Szentírásnak, a teremtésről és a megváltásról szóló üzenetének.

János apostol kijelentette, hogy Jézus „Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba” (Jn 1:9, ÚRK). Más szóval, mint ahogy minden ember Jézus által él, általa részesül minden ember az isteni világosság sugaraiból, valamennyit megérthet a transzcendens (természetfeletti) igazságból és jóságból.

Ugyanakkor mindannyian benne vagyunk a nagy küzdelemben, az ellenségünk pedig fáradhatatlanul harcol azért, hogy elzárjon bennünket, nehogy megismerjük az igazságot. Tehát a keresztény oktatásban egyebek mellett nyilvánvalóan törekedni kell segíteni a diákoknak, hogy jobban megértsék azt a világosságot, amit a mennyből Isten kínál fel nekünk.

Máskülönben mi történik? Ahogy Jézus mondta: „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall” (Mk 8:36)? Mi haszna a  magasszintű természettudományos, irodalmi, közgazdasági, mérnöki képzésnek, ha végül az emberre a második halál vár a tűz tavában? A válasz egyértelmű, nem igaz!?

Ezért foglalkozunk ezzel a témával a mostani negyedévben. Mit jelent a „keresztény oktatás”, és egyházi szinten hogyan találhatunk rá valamilyen módot, hogy minden tagunk részesülhessen benne?

Ezt a negyedévi Bibliatanulmányt az észak-amerikai hetednapi adventista főiskolák és egyetemek rektorai írták.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: