Barátság – az Istentől kapott küldetés öröme

Van, hogy megértünk egy gondolatot, és ettől alapvetően megváltozik az életünk. Évekkel ezelőtt egy lelkészértekezleten ültem a kollégáimmal. A hitünkről való beszédre, a bizonyságtételre és az evangelizációra terelődött a szó. Az egyik barátom megfogalmazta: „A misszió elsősorban Isten munkája. A menny minden erőforrását beveti azért, hogy megmentse a bolygónkat. A mi feladatunk az, hogy örömmel együttműködjünk vele az elveszett emberek megmentéséért végzett munkájában.” Ekkor minta hatalmas teher gördült volna le a vállamról. Nem az én feladatom, hogy megmentsem a kárhozatba tartó világot, hanem Istené! Az én felelősségem csak az, hogy együttműködjek vele abban, amit Ő tesz.

Az egész Szentírás egyre jobban megvilágítja azt a gondolatot, hogy a misszió Isten munkája. Salamon kijelentette: „Az örökkévalóságot is az emberek szívébe helyezte” (Préd 3:11, ÚRK). Amikor megszületik egy ember, Isten mélyen beleplántálja az öröklét utáni vágyat. „Uram, magadnak alkottál minket, szívünk nem nyughat, míg benned békére nem lel” – mondta Augusztinus.

János evangéliuma szerint Jézus a világosság, aki megvilágosít minden embert a földön (Jn 1:9). Isten nemcsak vágyat ültetett mindannyiunk szívébe maga után, hanem a Szentlelkét is elküldi, hogy magához vonjon bennünket.

A Szentlélek ébreszt bennünk vágyat, hogy a jót tegyük, a bűntudatot is mindig Ő kelti bennünk. Elsősorban a Lélek motivál arra, hogy vágyjunk a jóságra, a kedvességre és az önzetlenségre. Még ha nem is értjük igazán és nem is vagyunk teljesen tisztában vele, Ő munkálja az életünkben, hogy Jézushoz forduljunk (Jn 16:7-15). A legnagyobb ajándék viszont maga Jézus.

Amikor az emberiség reménytelenül elveszett a bűnben, amikor az örök halál kárhozata várt rá, Isten szeretettel kezdeményezett. Lukács így ír: „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett” (Lk 19:10). Pál apostol hozzáteszi: „Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt” (Róm 5:8). Az üdvösségünk érdekében Isten kezdeményezett. Krisztus hátrahagyta a mennyei dicsőséget és ragyogást, hogy a megváltás küldetésében a bűntől elsötétült világba jöjjön.

Még mielőtt egy aprócska lépést is tehetnénk hozzá, Ő már óriásit lépett felénk. Mielőtt átadhatnánk az életünket neki, a halála által Ő már üdvösséget adott nekünk. Az ellenségei voltunk, pedig Ő a Barátunk. Hátat fordítottunk neki, de Jézus az arcát fordítja felénk. Nem törődtünk vele, Ő azonban végtelenül törődik velünk.

Lukács evangéliuma úgy mutatja be Jézust, mint a jó pásztort, aki fáradhatatlanul keresi az elveszett bárányát, mint az asszonyt, aki kétségbeesetten keresi az elveszett ezüstpénzt és mint az apát, aki szalad a tékozló fia elé. Ellen White csodálatosan ír erről, érdemes elgondolkodni szavain: „A nagy megváltási tervet Isten már a világ megalapítása előtt lefektette. Az ember megváltásának csodálatos munkájában Krisztus nem volt egyedül. Az Atya és a Fiú még a világ teremtése előtt megállapodott a mennyei tanácsban, hogy ha az ember hűtlennek bizonyulna Isten iránt, akkor Krisztus, aki egy az Atyával, a vétkes helyére lép és elszenvedi a bűnösnek járó büntetést” (Advent Review and Sabbath Herald, 1898. november 15.).

Gondolkozzunk el ezen! Abban a hihetetlen kiváltságban és felfoghatatlan felelősségben van részünk, ami örök öröm is egyben, hogy Krisztussal együtt részt vehetünk a küldetésében. Ezzel foglalkozik ez a negyedéves tanulmány.

Mark Finley az USA Connecticut államából származik. Nemzetközileg ismert evangelizátor. A Generál Konferencia alelnöke volt 2005-2010 között, nyugdíjba vonulása után a Generál Konferencia elnökének tanácsadója lett. A feleségével, Ernestine-nel három gyermekük és öt unokájuk van.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: