NYITOTTSÁG AZ EVANGÉLIUMRA

Olvassuk el Jn 4:27-30 és 39-42 verseit! Hogyan példázza Jézus találkozása a samáriai asszonnyal, hogy minden ember nyitott lehet az evangélium befogadására, még az is, akiről nem gondolnánk?

A tanítványok a legkevésbé sem számítottak arra, hogy Samáriában az evangéliumra nyitott embereket találnak. A tantételek és az istentisztelet kérdéséiben állandó konfliktus volt a samaritánusok és a zsidók között, ősrégi volt ez az ellentét. A samaritánusok be akartak kapcsolódni a jeruzsálemi templom építésébe, de megtagadták tőlük ezt a lehetőséget, a körülöttük élő pogány népekkel való vegyes házasságaik és a nem szigorú hitbeli nézeteik miatt. Ők ezért felépítették a saját templomukat Garizim hegyén. A tanítványok szívesen elkerülték volna Samáriát mint az evangélium hirdetése szempontjából terméketlen talajt.

Jézus azonban látta, amit a tanítványok nem: a nyitottságot. Ezekkel a szavakkal kezdődik János elbeszélése a samaritánus asszony történetéről: „elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett átmennie” (Jn 4:3-4, ÚRK). Jézusnak „át kellett mennie” Samárián, mert a Szentlélek meggyőzte arról, hogy befogadó szíveket talál azon a helyen, amiről sokan ezt nem hitték volna. Amikor a Szentlélek megkeni a szemünket, lehetőségeket látunk ott, ahol mások csak nehézségekre számítanak; gazdag aratást látunk Isten országa számára ott, amit mások sivár pusztaságnak tartanak.

ApCsel 8:4-5, 14 versei szerint végül milyen eredménnyel járt Jézus samáriai szolgálata?

A tanítványok elkerülték volna Samáriát, anélkül, hogy alkalmat adtak volna a lakóinak meghallani Isten Igéjének igazságát. Jézus azonban látta, amit ők nem. Felismerte, hogy a Szentlélek nyitottságot teremtett az asszony szívében. Drámai megtérési története a város lakóinak tucatjaira hatott. Nem fogjuk mindig azonnali eredményét látni a bizonyságtételünknek, de ha elvetjük a magokat a befogadó szívekbe, egy nap majd beérik az aratás Isten dicsőségére.

Nem tudjuk igazán felmérni, milyen hatása lesz szavainknak és tetteinknek az emberekre, sem jó, sem rossz értelemben. Miért legyünk tehát mindig igen körültekintőek, hogy mit mondunk és teszünk mások előtt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: